Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Omberegning av engangsavgift

Hvis du mener den fastsatte engangsavgiften er feil, kan du søke om å få avgiften omberegnet. I de fleste tilfeller skyldes dette feil eller manglende tekniske data i motorvognregisteret. Du må derfor kontakte Statens vegvesen først.

Skatteetaten fastsetter engangsavgiften på bakgrunn av data som overføres fra motorvognregisteret. For at avgiften skal beregnes riktig, må opplysningene i motorvognregisteret være korrekte.

Dette må du gjøre

  1. Kontakt Statens vegvesen for å få rettet feil eller manglende tekniske data i motorvognregisteret.
  2. Søk om omberegning av engangsavgiften. Dette gjør du elektronisk:

Hvis din virksomhet er med som pilotbruker av Skatteetatens nye avgiftssystem, er det tilstrekkelig at steg 1 gjennomføres.

Dette må du oppgi i søknaden

  • Årsaken til at du ønsker omberegning
  • Kjøretøyets kjennemerke
  • Hvilke tekniske data som er endret og årsak for endringen
  • Kontonummer ved eventuell tilbakebetaling av engangsavgift

Det er kun melder av kjøretøyet som kan søke om omberegning av engangsavgiften.