Klage på avgifter i forbindelse med kjøp fra utlandet

I noen tilfeller vil Tolletaten bestemme at du må betale mer i avgifter enn det du forventet. Er du uenig i dette kan du klage. 

Dette gjelder privatpersoner, virksomheter som ikke er mva-registrert eller registrert for særavgiften det klages på.

Jeg er privatperson eller virksomhet som ikke er registrert for mva eller særavgiften

Du kan

  • klage til Tolletaten for å få tilbake toll
  • klage til Skatteetaten for å få tilbake merverdiavgift og særavgifter. Ønsker du å klage på både merverdiavgift og særavgift, velger du særavgift i skjemaet.

Hvis du har returnert en vare til utlandet, kan du søke om refusjon.

Jeg er registrert for mva eller særavgiften

Hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller som særavgiftspliktig, kan du selv endre mva-meldingen eller særavgiftsmeldingen.