Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Klage på avgifter i forbindelse med kjøp fra utlandet

I noen tilfeller vil Tolletaten bestemme at du må betale mer i avgifter enn det du forventet. Er du uenig i dette kan du klage. 

Dette gjelder privatpersoner, virksomheter som ikke er mva-registrert eller registrert for særavgiften det klages på.

Jeg er privatperson eller virksomhet som ikke er registrert for mva eller særavgiften

Du kan

  • klage til Tolletaten for å få tilbake toll
  • klage til Skatteetaten for å få tilbake merverdiavgift og særavgifter. Ønsker du å klage på både merverdiavgift og særavgift, velger du særavgift i skjemaet.

Hvis du har returnert en vare til utlandet, kan du søke om refusjon.

Jeg er registrert for mva eller særavgiften

Hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller som særavgiftspliktig, kan du selv endre mva-meldingen eller særavgiftsmeldingen.