Ekteskap med utenlandsk statsborger

Dersom du skal gifte deg med en utenlandsk statsborger i Norge, må du legge frem dokumentasjon for Skatteetaten.

Forventet behandlingstid er normalt 5-6 uker, hvis alt er i orden. Beregn god tid i tilfelle det er feil eller mangler ved søknaden, slik at dere må innhente ytterligere dokumentasjon fra utlandet.

Skal du gifte deg med en utenlandsk statsborger som:

 • har permanent oppholdstillatelse i Norge eller
 • har status som flyktning og er innvilget asyl i Norge
 • er EØS-borger med varig oppholdsrett etter utlendingsloven eller
 • er nordisk statsborger

går dere frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg.

Skal du gifte deg med en utenlandsk statsborger som: 

 • ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge
 • ikke er innvilget asyl i Norge
 • er EØS-borger uten varig oppholdsrett
 • er nordisk statsborger som ikke er bosatt i Norge

må du legge frem følgende dokumentasjon:

 • Egenerklæring
 • Forlover-/vitneerklæring
 • Erklæring om skifte – dersom du har vært gift tidligere. Er det mindre enn 2 år siden skilsmissen ble innvilget, kan det søkes om skiftefritak hos Statsforvalteren hvis siste felles adresse ikke var i Norge. Søknadskjema kan lastes ned hos Statsforvalteren. Er det mer enn 2 år siden skilsmissen kan du benytte egenerklæringen i del III.
 • For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av Statsforvalteren. Søknadsskjemaet kan lastes ned hos Statsforvalteren. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.

 • Dokumentasjon på navn og alder, for eksempel pass eller fødselsattest. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. Ved bruk av pass som dokumentasjon, ber vi deg sende inn kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet, og ikke originalt pass. Merk at Notarius publicus ikke bekrefter rett kopi av utenlandske dokumenter. Fødselsattesten må være legalisert/påført Apostillestempel.
 • Er du utenlandsk statsborger kreves ekteskapsattest eller annen dokumentasjon fra myndighetene i hjemlandet som viser at det ikke er noe som hindrer at ekteskapet inngås i Norge. Se unntak ovenfor. På Bufdir finner du mer informasjon om hvordan du kan gå frem i de ulike landene. Attesten må ikke være eldre enn fire måneder. Oversettelse kan være nødvendig med mindre attesten er skrevet på engelsk eller et nordisk språk. Attesten må være i original og må være legalisert/påført apostille. Det stilles litt strengere krav til dokumentasjon fra gruppe 2 land (se opplistingen under). Det kreves at ekteskapsattest fra disse landene må være påført apostille/legalisert og bekreftet av norsk utenriksstasjon. Disse landene er: Afrika: Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Uganda, Zimbabwe. Asia: Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Syria, Vietnam. Europa: Kosovo.

 • Dersom attester er oversatt må både den originale attesten og oversettelsen leveres. 
 • Statsborgere fra land utenfor Norden må legge frem dokumentasjon som viser at vedkommende har lovlig opphold i Norge, samt dokumentasjon for statsborgerskap. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet.

Dokumentasjon fra land utenfor Norden må være legalisert eller påført et apostille av myndighetene i det landet den er utstedt.

Send dokumentasjonen til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Bekreftelse kommer i din innboks i Altinn

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er nå gyldig uten stempel og signatur.  Attesten sendes til en av dere i Altinn. Hvis dere har reservert dere mot digital post, får bruden/den av dere som er yngst i likekjønnet ekteskap, den i posten

Attesten er gyldig i 4 måneder.