Ekteskap med utenlandsk statsborger

Dersom du skal gifte deg med en utenlandsk statsborger i Norge, må du legge frem dokumentasjon for Skatteetaten.

Forventet behandlingstid er normalt 5-6 uker, hvis alt er i orden. Beregn god tid i tilfelle det er feil eller mangler ved søknaden, slik at dere må innhente ytterligere dokumentasjon fra utlandet.

Skal du gifte deg med en utenlandsk statsborger som har:

går dere frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg.

En utenlandsk statsborger som ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge eller er innvilget asyl i Norge, må legge frem følgende dokumentasjon for Skatteetaten:

  • Egenerklæring
  • Forlover-/vitneerklæring
  • Erklæring om skifte – dersom du har vært gift tidligere. Er det mindre enn 2 år siden skilsmissen ble innvilget, kan det søkes om skiftefritak hos fylkesmannen hvis siste felles adresse ikke var i Norge. Søknadskjema kan lastes ned på fylkesmannen.no. Er det mer enn 2 år siden skilsmissen kan du benytte egenerklæringen i del III.
  • For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av fylkesmannen. Søknadsskjemaet kan lastes ned på fylkesmannen.no. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.
  • Dokumentasjon på navn og alder, for eksempel pass eller fødselsattest. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. Ved bruk av pass som dokumentasjon, ber vi deg sende inn kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet, og ikke originalt pass. Merk at Notarius publicus ikke bekrefter rett kopi av utenlandske dokumenter. Fødselsattesten må være legalisert/påført Apostillestempel.
  • Har du vært bosatt i Norge i mindre enn 5 år, kreves det en attest fra myndighetene i hjemlandet som viser at det ikke er noe som hindrer at du kan inngå ekteskap i Norge. På Bufdir finner du mer informasjon om hvordan du kan gå frem i de ulike landene. Attesten må ikke være eldre enn fire måneder. Oversettelse kan være nødvendig med mindre attesten er skrevet på engelsk, dansk eller svensk. Attesten må være i original og må være legalisert/påført apostille.
  • Dersom attester er oversatt må både den originale og oversettelsen leveres. 
  • Statsborgere fra land utenfor Norden må legge frem dokumentasjon som viser at vedkommende har lovlig opphold i Norge. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet.

Dokumentasjon fra land utenfor Norden må være legalisert eller påført et apostillestempel av myndighetene i det landet den er utstedt.

Send dokumentasjonen til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap, mottar dere en prøvingsattest i posten.