Ekteskap med utenlandsk statsborger

Dersom du skal gifte deg med en utenlandsk statsborger i Norge, må du legge frem dokumentasjon for Skatteetaten.

Forventet behandlingstid er normalt 5-6 uker, hvis alt er i orden. Beregn god tid i tilfelle det er feil eller mangler ved søknaden, slik at dere må innhente ytterligere dokumentasjon fra utlandet.

Skal du gifte deg med en utenlandsk statsborger som har:

går dere frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg.

En utenlandsk statsborger som ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge eller er innvilget asyl i Norge, må legge frem følgende dokumentasjon for Skatteetaten:

  • Egenerklæring
  • Forlover-/vitneerklæring
  • Erklæring om skifte – dersom du har vært gift tidligere. Er det mindre enn 2 år siden skilsmissen ble innvilget, kan det søkes om skiftefritak hos fylkesmannen hvis siste felles adresse ikke var i Norge. Søknadskjema kan lastes ned på fylkesmannen.no. Er det mer enn 2 år siden skilsmissen kan du benytte egenerklæringen i del III.
  • For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av fylkesmannen. Søknadsskjemaet kan lastes ned på fylkesmannen.no. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.
  • Dokumentasjon på navn og alder, for eksempel pass eller fødselsattest. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. Merk at Notarius publicus ikke bekrefter rett kopi av utenlandske dokumenter. Fødselsattesten må være legalisert/påført Apostillestempel.
  • Har du vært bosatt i Norge i mindre enn 5 år, kreves det en attest fra myndighetene i hjemlandet som viser at det ikke er noe som hindrer at du kan inngå ekteskap i Norge. På Bufdir finner du mer informasjon om hvordan du kan gå frem i de ulike landene. Attesten må ikke være eldre enn fire måneder. Oversettelse kan være nødvendig med mindre attesten er skrevet på engelsk, dansk eller svensk. Attesten må være i original og må være legalisert/påført apostille.
  • Dersom attester er oversatt må både den originale og oversettelsen leveres. 
  • Statsborgere fra land utenfor Norden må legge frem dokumentasjon som viser at vedkommende har lovlig opphold i Norge. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet.

Dokumentasjon fra land utenfor Norden må være legalisert eller påført et apostillestempel av myndighetene i det landet den er utstedt.

Send dokumentasjonen til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap, mottar dere en prøvingsattest i posten.