To utenlandske statsborgere som skal gifte seg i Norge

Dersom dere vil gifte dere i Norge er det enkelte krav som må være oppfylt og/eller dokumentasjon dere må sende oss, før vi kan godkjenne giftemålet.

Er dere utenlandske statsborgere som

går dere frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg.

Dersom begge eller en av dere ikke oppfyller kravene over, må dere sende inn følgende dokumentasjon til Skatteetaten:

  • Hver deres egenerklæring

  • Forlover-/vitneerklæring – må fylles ut av én forlover på hver side

  • Erklæring om skifte – dersom noen av dere har vært gift tidligere. Er det mindre enn 2 år siden skilsmissen ble innvilget, kan det søkes om skiftefritak hos Statsforvalteren hvis siste felles adresse ikke var i Norge. Søknadskjema kan lastes ned hos Statsforvalteren. Er det mer enn 2 år siden skilsmissen kan du benytte egenerklæringen i del III.

  • For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av Statsforvalteren. Søknadsskjemaet kan lastes ned hos Statsforvalteren. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.

  • Dokumentasjon på navn, alder og statsborgerskap, for eksempel pass eller fødselsattest. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. Ved bruk av pass som dokumentasjon, ber vi deg sende inn kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet, og ikke originalt pass. Fødselsattesten må være legalisert eller påført Apostille.
  • En attest fra hjemlandet og eventuelt siste bostedsland, som viser at det ikke er noe som hindrer at dere kan inngå ekteskap i Norge. Attesten må ikke være eldre enn fire måneder. Oversettelse kan være nødvendig med mindre attesten er skrevet på engelsk, dansk eller svensk. Attesten må være i original og må være legalisert/påført apostille.

    Det stilles litt strengere krav til dokumentasjon fra "gruppe 2"-land. I tillegg til legalisering av attesten, må selve  legaliseringen være bekreftet av norsk utenriksstasjon. Disse landene er: Afrika: Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Uganda, Zimbabwe. Asia: Afghanistan, Bangladesh, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Syria, Vietnam.

    Kravet om bekreftelse fra norsk utenriksstasjon gjelder ikke lenger "gruppe 2"-landene Kosovo, India og Filippinene.

Dokumentasjon fra land utenfor Norden må være legalisert eller påført et apostille av myndighetene i det landet den er utstedt.

Dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap, mottar dere en såkalt prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.  Prøvingsattesten er gyldig uten stempel og signatur. 

Attesten sendes til dere begge i Altinn. Dersom dere har reservert dere mot digital post, får dere den i posten.

Attesten er gyldig i 4 måneder.

Behandlingstiden er 5-6 uker. Det er viktig å oppgi postadresse i søknaden.

Send papirene til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Bekreftelse på giftemål

Skatteetaten sender en bekreftelse på at giftemålet er registrert hos oss. Bekreftelsen blir enten sendt til din innboks i Altinn eller i posten om dere ikke er digitale brukere.

Dersom ingen av dere er registrert med fødselsnummer i Norge, sendes vigselsattesten pr post.

Bigami er straffbart etter norsk rett. Det samme er ekteskap med noen under 16 år, eller å medvirke til dette. Et ekteskap som er inngått uten at begge parter var fysisk til stede under vielsen, er heller ikke lovlig.
 
Et ekteskap anerkjennes heller ikke dersom ekteskapet åpenbart virker støtende på norsk rettsorden.

Alt dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet og én eller begge har tilknytning til Norge.

Sjeldent med unntak

Etter begjæring fra begge parter, kan likevel ekteskapet anerkjennes dersom sterke grunner taler for det. Dette er en snever unntaksbestemmelse som praktiseres svært strengt. Derfor er det sjeldent at et slikt ekteskap gir grunnlag for familiegjenforening.

Eventuelle søknader om anerkjennelse sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som også gir veiledning på området.

For mer informasjon, les Regjeringens brosjyre om regler for å gifte seg i utlandet.