Tips om mulige feil eller avvik i Folkeregisteret for privatpersoner

Hvis du oppdager avvik fra det som står i Folkeregisteret, ønsker vi tips om dette. Da undersøker vi saken og registrerer eventuelle endringer.

Last ned, fyll ut og send til oss:

Hent skjema for tips til Folkeregisteret

Avviksskjemaet skal brukes for avvik som gjelder andre personer. Hvis det er feil opplysninger om deg selv, kan du rette det opp ved å fylle ut riktig skjema for forholdet (for eksempel flyttemelding, melding om endring av navn) eller at du kontakter oss.

Fyll ut skjema og send det til:

Skatteetaten
Tips om avvikende opplysninger
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Folkeregisteret endrer ikke tidligere forhold (for eksempel adressehistorikk). Tips skal gjelde avvik i nåværende registrerte forhold.

Alle opplysninger som blir sendt inn undersøker vi før Folkeregisteret eventuelt blir oppdatert. Skatteetaten mottar og behandler alle tips om avvik, og dine tips blir behandlet i henhold til regelverk og rutiner for Folkeregisteret og Forvaltningsloven.

På grunn av taushetsplikten kan ikke Folkeregisteret gi deg tilbakemelding på utfallet av tipset, fordi vi som regel ikke kan utlevere opplysninger om andre enn deg.

Dokumentasjon

Du kan legge ved dokumentasjon sammen med tipsskjema. Dersom du for eksempel tipser om at personer er feilaktig registrert på din adresse og du ikke eier boligen, bes du sende med en bekreftelse fra huseier.