Slik beregnes formuesverdien av bolig-/fritidseiendom i utlandet

Formuesverdi for fast eiendom i utlandet skal fastsettes etter norske regler. Eventuell formuesverdi fastsatt av utenlandske skattemyndigheter kan ikke legges til grunn ved den norske formuesfastsettingen.

Både bolig- og fritidseiendommer i utlandet formuesverdsettes etter de reglene som gjelder for fritidseiendommer i Norge.

For eiendommer som ikke tidligere har fått fastsatt en formuesverdi etter norske regler, settes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av markedsverdien på eiendommen i utlandet, eventuelt 30 prosent av byggekostnadene inkludert tomt. For fritidseiendommer kan det foretas årlige prosentvise justeringer. Det er ikke fastsatt oppjustering for inntektsåret 2023. 

Skatteplikten til Norge er begrenset i noen av de skatteavtalene som Norge har inngått med andre land.