Post 2.7.2

2.7.2 Inntekt fra skogbruk (RF-1175)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du beregnet næringsinntekt oppgitt i skjema "RF-1175 Næringsoppgave 1". Her føres også "gjennomsnittsunderheng" i skogbruk, se nedenfor.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har enkeltpersonforetak innen skogbruksnæring eller gjennomsnittsunderheng i inntekt fra skogbruk. Du har gjennomsnittsunderheng når du har skog der aktiviteten ikke tilfredsstiller kravene til virksomhet og summen av de inntil fire siste års faktiske inntekter er større enn de gjennomsnittsfastsatte inntektene i samme perioden. Gjennomsnittsunderhenget kan også føres på gevinst- og tapskonto.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du beløpet fra post 0402 (kolonne E) på linje for "Skogbruk" i skjema RF-1175.

Gjennomsnittsunderheng fører du direkte i skattemeldingen.

Når du leverer elektronisk, vil summen i post 2.7.2 overføres automatisk fra skjema RF-1175.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard