Post 3.2.4

3.2.4 Minstefradrag i ektefelletillegg

Gjelder for inntektsåret 2017

Hvis du mottar skattepliktig ektefelletillegg, får du et særskilt minstefradrag på dette. Dersom tillegget er fylt ut i skattemeldingen, er minstefradraget også ferdig utfylt.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som mottar skattepliktig ektefelletillegg.

Satser og nøkkeltall

Satsen for minstefradrag på ektefelletillegg:

  • Ektefelletillegg lavere enn 4 000 kroner: minstefradraget er lik ektefelletillegget
  • Ektefelletillegg mellom 4 000 kroner og 12 904 kroner: minstefradraget er 4 000 kroner
  • Ektefelletillegg mellom 12 905 kroner og 261 933 kroner: minstefradraget er 31 prosent av ektefelletillegget
  • Ektefelletillegg over 261 934 kroner: minstefradraget er 81 200 kroner

Det gis ikke særskilt minstefradrag i ektefelletillegg hvor dette ikke er skattepliktig.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Minstefradraget beregnes og fylles ut automatisk når ektefelletillegget er innrapportert.

Denne posten endrer du kun hvis du endrer post 2.2.4.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard