Post 4.1.5

4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond – rentedel

Gjelder for inntektsåret 2017

Posten er forhåndsutfylt med opplysninger om formue i norske verdipapirfond og i enkelte utenlandske verdipapirfond som Skatteetaten har mottatt fra forvaltningsselskapene. 

Satser og nøkkeltall

Skattepliktig formuesverdi er 100 prosent av andelsverdien. 

Nytt i år

Denne posten er ny i 2017.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Formue av andeler i norske og utenlandske verdipapirfond som ikke er forhåndsutfylt, må du føre opp selv. Denne posten viser kun verdipapirfondets rentedel (dersom du har kombinasjonsfond vises aksjedelen i post 4.1.4).  Årsaken til oppdelingen er at det kun er aksjedelen som gir verdsettelsesrabatt.

Formuesverdien er ført inn på grunnlag av andelsverdien per 1. januar 2018. Her vises 100 prosent av andelsverdien. Dersom formuesverdien mangler, må du føre 100 prosent av andelsverdien her. 

footer/desktop/standard