Post 4.4.3

4.4.3 Varelager (RF-1175)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp verdien av varelageret (herav råvarelager, varer under tilvirkning, ferdigtilvirkede varer og innkjøpte varer for videresalg) per 31.desember som inngår i næringsvirksomhet. Verdien får du fra skjemaet "RF-1175 Næringsoppgave 1", RF-1167 Næringsoppgave 2" eller "Næringsrapport skatt".

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som har varelager per 31.desember i næringsvirksomhet.

Buskap i jordbruket skal ikke føres i denne posten, men i post 4.4.2.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I post 4.4.3 fører du summen fra post 1495 i skjema  "RF-1175 Næringsoppgave 1" eller "RF-1167 Næringsoppgave 2", eller "Næringsrapport skatt".

Når du leverer elektronisk, vil summen i post 4.4.3 overføres automatisk.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere varelager med varelagerlister og lignende. Dokumentasjonskravene går fram av bokføringsloven og dens forskrift av 1. desember 2004 nr 1558.

footer/desktop/standard