Innsyn for pressen

Her får du vite hva du som jobber i pressen kan be om innsyn i hos Skatteetaten, og hvordan du går frem.

Dette er innsyn

Innsyn er en felles betegnelse, og du kan be om innsyn hos Skatteetaten etter ulike regler. For pressen er det som oftest tre ulike lover som er styrende:

  • Offentleglova (innsyn i dokumenter)
  • Skatteforvaltningsloven (innsyn i skattefastsettingstall i hovedsak via skattelistene)
  • Folkeregisterloven (innsyn i registrerte opplysninger om navngitte personer)

Slik ber du om innsyn

Bruk Skatteetatens offentlige postjournal

Skatteetatens offentlige postjournal finner du på eInnsyn. Der kan du enkelt søke opp saker og bestille dokumenter.

Du kan kontakte presseteamet i Skatteetaten på [email protected].

 

Vi har taushetsplikt

Skatteetaten er underlagt en streng taushetsplikt i loven som begrenser hvilke opplysninger om personer og foretak som kan leveres ut.

Reglene for dette finner du i skatteforvaltningsloven § 3-1.

Taushetsbelagte opplysninger

Hovedregelen om innsyn i offentleglova sier at vi skal vurdere merinnsyn, men for taushetsbelagte opplysninger gjelder ikke dette. Vi har altså ikke mulighet til å vurdere merinnsyn når det er snakk om taushetbelagte opplysninger.

Hva som er taushetsbelagt kommer frem av lover som skatteforvaltningsloven, forvaltningsloven, folkeregisterloven og så videre.

Eksempler på opplysninger som er taushetsbelagte:

Økonomiske forhold er taushetsbelagte forhold. Dette omfattes av skatteforvaltningsloven § 3-1 (1).

Taushetsplikten omfatter imidlertid ikke innholdet i skattelister eller senere endringer i disse.

Pressen skal som hovedregel få tilgang til slike opplysninger ved å bestille tilgang og signere avtale med Skatteetaten om bruk av skattelistene. Forespørsel om opplysninger om skattefastsetting med senere endringer må behandles manuelt og tar som regel noen uker.

Opplysninger om både enkeltpersoner og -foretak er taushetsbelagte.

Dette gjelder enten opplysningene er sendt inn av vedkommende selv eller av andre.

Det finnes likevel enkelte unntak, for eksempel i skattelistene eller innsyn i kompensasjonsordningen for næringslivet under pandemien.

 

Vi kan ikke gi innsyn i opplysninger om overføringer som en person sender til, mottar fra eller foretar i utlandet.

 

Pressen kan få tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger om navngitte, identifiserbare personer.

Hvilke opplysninger som ikke er taushetsbelagte finnes i en uttømmende liste.

Eksempler på opplysninger som Skatteetaten ikke kan levere ut:

  • hvem er eldst i landet eller i en kommune
  • alle som bor på eller har bodd på en adresse
  • søk på grupper ut fra opplysninger om språk, statsborgerskap osv.
  • taushetsbelagte opplysninger om navngitte personer, som foreldreforhold

Les mer om tilgang til folkeregisteropplysninger

 

Det kan kreves opplysninger sammensatt til et nytt dokument, dersom informasjonen er elektronisk lagret i organet og sammenstillingen kan skje med enkle fremgangsmåter.

Sammenstillingen må også kunne skje uten risiko for identifisering dersom det gjelder taushetsbelagte opplysninger. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak.

 

Viktig informasjon

Pressetelefonen: 945 01 000

SMS besvares ikke.

E-post: [email protected] 

Er du privatperson eller en bedrift? Ring 800 80 000.