Pressemelding

Norges skattedirektør blir toppsjef for skattenettverk i OECD

  • Publisert:

OECDs skattedirektører har utnevnt skattedirektør Hans Christian Holte til leder for FTA (Forum on Tax Administration).

Utnevnelsen ble kjent i forbindelse med OECD-toppmøte om skatt i Oslo denne uken.

Skattedirektør Hans Christian Holte overtar rollen etter den britiske skattedirektøren Edward Troup, som har hatt ledervervet i tre år.

-       Jeg er glad for at Hans Christian overtar som styreleder for FTA. Det er utrolig viktig at skattedirektører i forskjellige land samarbeider for å dele informasjon og løse utfordringer sammen. Det er en balansegang å representere interessene til 50 land, men  jeg er overbevist om at Hans Christian vil proaktivt føre arbeidet vårt videre på en ansvarlig måte, sier Edward Troup, skattedirektør i Storbritannia og avtroppende FTA styreleder.

-       Det er et utfordrende men viktig oppdrag. Jeg tar med meg Norges og Skatteetatens erfaring og kompetanse inn i dette arbeidet. Medlemslandene er til dels svært ulike, når det gjelder for eksempel økonomiske forhold, grad av digitalisering, skattesystem og kulturelle forhold. Det blir viktig å ivareta både behovet for konsensus og behovet for endring i en så sammensatt gruppe land, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Hva er FTA? (Forum on Tax Administration)

FTA er et nettverk av de øverste ledere fra skatteadministrasjoner i 50 land, inkludert alle OECD-land og alle land som er med i G20. Nettverket  ble stiftet for femten år siden og skal identifisere, diskutere og påvirke relevante trender og utvikle nye idéer som forsterker skatteadministrasjoner i  hele verden. Å sikre effektiv og rettferdig beskatning er hovedoppgaven til FTA, som har flere arbeidsgrupper og utgir jevnlig nye rapporter, studier og styringsnotater.

-       FTA er et viktig internasjonalt nettverk der vi skattedirektører deler erfaring og kunnskap om alt som utvikler seg på skatteområdet.  I tillegg samarbeider vi stadig mer om å løse utfordringer som krever felles innsats over landegrenser. Hensikten er å utvikle gode tjenester og sikre bedre etterlevelse av skatteregler, sier Holte. 

OECD-toppmøte om skatt i Oslo

Skattedirektører fra hele verden besøker Oslo denne uken for å diskutere beskatning av multinasjonale selskaper og bekjempelse av skatteunndragelse. Det er FTA-toppmøte hvert halvannet år. Det er første gang Norge er vertsland for FTA. 
Se presseinvitasjon til FTA-toppmøte (lenke).

-       Skattemyndighetene gjør politikk til virkelighet og gir tilbakemelding til politikerne om hvordan reglene virker. Den moderne økonomien krever at stadig flere skattetiltak implementeres på et internasjonalt nivå. Vi har ofte de samme utfordringer og det er nyttig å samarbeide og lære fra hverandre, sier Holte.

Hva skal diskuteres på FTA?

Når skattedirektørene møtes i Oslo 27. - 29. september blir temaer for diskusjon blant annet,BEPS prosjekt (Base Erotion and Profit Shifting Project) mot overskuddsflytting og uthuling av skattefundamentet og automatisk utveksling av finansielle opplysninger.  Skatteetaten skal for første gang motta  finansopplysninger fra 50 land om personer som er skattepliktige til Norge innen 30. september. Automatisk utveksling av informasjon skjer mellom land som har forpliktet seg til OECDs Common Reporting Standard (CRS). Etter hvert vil over 100 land omfattes av ordningen. Skattemyndighetene spiller en viktig rolle i gjennomføringen av initiativer fra OECD/G20.

Konferansen åpnes av den argentinske finansministeren som overtar ledervervet for G20 landene og Norges finansminister Siv Jensen.

Se presseinvitasjon til OECD-toppmøte 

Spørsmål om intervjuer eller FTA-konferansen:

Skatteetatens pressetelfon: 945 10 000

Les mer om FTA