Nyttig informasjon for pressen om skattemeldingen for 2021

Skattemeldingen for 2021 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 4. april.

Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post eller SMS fra Skatteetaten. De fleste mottar et e-postvarsel. 

Skattemeldingen på papir blir også sendt ut mellom 16. mars og 4. april.

Du må være registrert som elektronisk bruker for å kunne få varsel på e-post eller SMS om at du har fått skattemeldingen

Viktige endringer i år

Enkeltpersonforetak får ny, bedre og enklere skattemelding

Den viktigste nyheten i år er at enkeltpersonforetak får en ny, bedre og enklere skattemelding. Du leverer den via regnskapssystemet ditt eller på skatteetaten.no. Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.

Les mer om ny skattemelding for næringsdrivende.

For lønnsmottakere og pensjonister er det en del justeringer av satser

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er tilgjengelig for alle på skatteetaten.no. De som får den på papir kan også åpne den digitalt på skatteetaten.no.

Skattemeldingen på papir sendes i år ut samtidig som den elektroniske skattemeldingen - i perioden 16. mars – 4. april. Det betyr at flere vil få skattemeldingen tidligere og dermed ha bedre tid til å gjøre den ferdig.

Skattemeldingen på papir kommer i år i nytt format. Den ligner på den nye digitale skattemeldingen på skatteetaten.no og inneholder tema istedenfor poster.

Erfaring med ny skattemelding og tidlig skatteoppgjør

Flere leverte skattemeldingen i fjor sammenlignet med de siste årene. Den nye skattemeldingen er laget for å være mer interaktivt, men en betydelig årsak til at flere leverte er muligheten for å få tidligere skatteoppgjør om du leverer den nye skattemeldingen.

Per 7. juni 2021 hadde 2,6 millioner aktivt sendt inn skattemeldingen. De som ikke har levert innen fristen har da benyttet seg av ordningen med leveringsfritak. Per 17. juni 2021 hadde 3,5 millioner fått skatteoppgjøret sitt. Det er mange som sender inn skattemeldingen på dager hvor Skatteetaten har sendt ut varsel om at skattemeldinger er klar. Flest skattemeldinger ble sendt inn på dagen for leveringsfristen, 30. april (192.000).

I fjor benyttet cirka 1,5 millioner seg av leveringsfritaket. I 2020 var det 1,9 millioner. I 2021 var det cirka 18 prosent som åpnet skattemeldingen, men ikke levert den. Det er en liten nedgang fra 20 prosent i 2020.

Slik kan Skatteetaten hjelpe deg

Skatteetaten jobber for at du skal betale rett skatt. Vi ønsker at skattytere skal gi nødvendige opplysninger i skattemeldingen og vi har laget flere ulike verktøy og veiledere som hjelper til å finne riktig fradrag eller beregne riktig skatt.

Nyttige verktøy

Utvidet veiledning i skattemeldingen

I den nye skattemeldingen er postene slik vi kjenner dem fra tidligere, erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Metode for å unngå dobbel beskatning
 • Næring
 • Andre forhold

Hvis du endrer et tall så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang.

Når du er i skattemeldingen kan du se hjelpetekster og kommentarer som spør hvorvidt opplysninger om deg stemmer eller ikke. Du skal selv sjekke opplysningene og eventuelt legge til informasjonen i skattemeldingen.

I år kan du få utvidet veiledning for:

 • Opplysninger om finansielle forhold i andre land som Skatteetaten har fått rapportert fra skattemyndigheter i det andre landet.
 • Dine utleieinntekter rapportert til Skatteetaten fra utleieformidler, for eksempel Utleiemegleren, Airbnb eller lignende.

Når kommer skattepengene?

Skattemeldingen i mars er ikke den endelige beregningen

Skattemeldingen er din rapport til Skatteetaten om året som har vært. Den inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt (skatt til gode) eller for lite skatt (restskatt). Beregningen er basert på opplysninger som Skatteetaten har om din inntekt, gjeld, formue og fradrag for 2021. Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig. Du må kontrollere opplysningene og korrigere eventuelle feil og mangler. Det kan være ekstra inntekter eller formue som du må selv fylle inn.

Etter skattemeldingen er levert blir den behandlet fortløpende maskinelt og av saksbehandlere ved skattekontorene. Endelig skatteoppgjør blir tilgjengelig på skatteetaten.no eller sendt deg så snart det er klart. Du vil få melding når skatteoppgjøret ditt er klart, og Skatteetaten kan ikke si noe om når det er ferdig. Skatteoppgjøret kommer mellom april og november, men 9 av 10 får normalt sitt skatteoppgjøret innen juni.

Du må levere den nye skattemeldingen for å ha mulighet til å få skatteoppgjøret tidligere enn juni.

Se alle viktige skattedatoer og frister for person.

Tidligere skatteoppgjør er mulig for lønnsmottakere og pensjonister

Skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen.

For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • du bruker ny skattemelding
 • du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • du kan ikke ha ubetalte krav
 • skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Hvis du ikke har noen endringer, trenger du ikke å levere skattemeldingen.  Bruker du leveringsfritak, får du skatteoppgjøret tidligst i juni.

Renter på restskatt og skatt til gode

Hvis du får restskatt, skal denne tidligst betales 20. august. Er restskatten over 1.000 kroner, deles beløpet i to like deler.

Rentetillegget på restskatt for personlig skattyter (lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende) er 0,39 prosent, beregnet fra 1. juli 2021 til forfall første termin restskatt i 2022.

Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 0,39 prosent av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2021 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2022. Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai, godtgjøres renter med 0,39 prosent per år fra 31. mai 2022 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Les mer om rentesatser.

 

Tall for årets skattemelding kommer i april.

Skattemelding - totalproduserte

Skattemelding 2021 - totalt produserte.png

Digital og papir

I fjor sendte Skatteetaten ut 695.000 skattemeldinger på papir. 
Alle får skattemeldingen digitalt, unntatt de ca 200.000 personene som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon fra stat og kommune.

Det er rundt 350.000 personlig næringsdrivende og alle må levere skattemeldingen elektronisk. Næringsdrivende kan verken motta eller levere skattemeldingen på papir.

Skattemelding - på papir

Skattemelding 2021 - papir.png

Litt over 600 000 får skattemeldingen på papir

Språk og målform

Skattemeldingen sendes ut på flere språk og målformer:Skattemelding 2021 - språk og målform.png

Andel med restskatt og skatt til gode

Tall for 2021 blir tilgjengelig i april.

Det er viktig å huske at den foreløpig skatteberegningen i skattemeldingen ikke er det endelige skatteoppgjøret.

Noen får ikke foreløpig skatteberegning i skattemeldingen, for eksempel næringsdrivende med ektefeller og andre personer med mer komplekse skatteforhold. Andre får ikke foreløpig skatteberegning fordi det mangler opplysninger i skattemeldingen. De kan få skatteberegningen oppdatert med en gang hvis de fyller ut de opplysningene som mangler, for eksempel om bil eller p-rom for boligen.

Leveringsfritak

I fjor benyttet cirka 1,5 millioner seg av leveringsfritaket. I 2020 var det 1,9 millioner.   
I 2021 var det cirka 18 prosent som åpnet skattemeldingen, men ikke levert den. Det er en liten nedgang fra 20 prosent i 2020.     

Du kan bruke leveringsfritak hvis du ikke har noe å endre eller føre inn i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Du trenger ikke å levere skattemeldingen, den regnes automatisk som levert med de opplysningene som er oppgitt ved leveringsfristen 30. april.

Næringsdrivende kan ikke bruke leveringsfritak. 

Fra inntektsår 2020 var det mulig å få skatteoppgjøret og penger til gode tidligere hvis du leverte den nye skattemeldingen. Sammenlignet med tidligere år var det flere som leverte skattemeldingen og færre som brukte leveringsfritak.

Leveringsfritak

Skattemelding 2021 - leveringsfritak+andel.png

 

Inntektsår

Antall personer

Andel

2020

1 500 000

31,0

2019

1 979 000

43,4

2018

3 015 000

69,9

2017

3 200 000

71,0

2016

3 156 000

71,0

2015

3 029 000

69,3

2014

3 022 000

69,9

2013

3 139 000

72,8

2012

2 896 000

69,0

 

Åpner ikke skattemeldingen

Det er hvert år ca 400.000 personer som ikke åpner skattemeldingen elektronisk. Det er under ti prosent av alle som mottok skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Tallet har vært stabilt de siste årene. Skatteetatens analyser viser at dette i hovedsak er unge uten skattepliktig inntekt (som tjener under frikortgrensen), og personer med enklere skatteforhold som har liten behov for å gjøre endringer i skattemeldingen. 

Les mer om Skatteetatens analyse.

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister 
Skattemeldingen 2021
Åpningssiden - ny skattemelding

Temaer i skattemeldingen:

 

Arbeid, trygd og pensjon

Lønn
Fagforeningskontingent
Reiser - arbeids- og pendlerreiser

 

Bank, lån og forsikring

Bank- og kontoopplysninger

Bolig og eiendeler

Bolig og eiendom
Innbo og løsøre
Kjøretøy

 

Familie og helse

Foreldrefradrag

Finans

Aksjer
Kryptovaluta

 

Gave og arv

Gave og arv

 

Oppsummering og skatteberegning

Oppsummering og skatteberegning - ny skattemelding
 
Papirskattemelding (nytt format) for lønnstakere, pensjonister og enkeltpersonforetak

Papirskattemeldingen (gammelt format) for lønnsmottakere og pensjonister 

Fri redaksjonell bruk. Fotokreditt: Skatteetaten.

Skattemelding mobil

Skattemelding mobil og lesebrett

skattemelding på lesebrett og mobil

Nyttige tips

Delegere rettigheter

Det blir stadig enklere å motta og sjekke skattemeldingen og de fleste gjør dette selv. Men en undersøkelse Opinion utførte for Skatteetaten i 2017, opplyser en av tre at de får hjelp med skattemeldingen.

Du har mulighet til å gi et familiemedlem, en regnskapsfører eller andre du stoler på, tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen på vegne av deg.

Gir andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din.
Tilleggsopplysninger og vedlegg 

Det er viktig å føre inn inntekter, fradrag, formue og gjeld i de riktige feltene i skattemeldingen.

I den nye skattemeldingen får du veiledning i de tilfellene det er behov for at du laster opp dokumentasjon med opplysninger i skattemeldingen. Hvis du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover det du finner i skattemeldingen, er det mulighet til å legge ved generelle vedlegg i skattemeldingen.

Ta kontakt med Skatteetaten på chat, facebook/skattenmin eller telefon for å få hjelp.