Nyhet

Nyttig informasjon om skattemeldingen

 • Publisert:
Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skattemeldingen for 2019 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 18. og 31. mars. Du får beskjed når skattemeldingen din er tilgjengelig. De fleste mottar et e-postvarsel. De om ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos Skatteetaten er ikke elektroniske brukere og mottar skattemeldingen på papir fra 31. mars. 

 • Skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning basert på de opplysningene Skatteetaten har fått innrapportert om deg. Det endelige skatteoppgjøret kommer etter skattemeldingen er levert. Skatteoppgjøret kommer mellom april og slutten av oktober, men de fleste får skatteoppgjør i juni.
 • Det er viktig å sjekke skattemeldingen og kontrollere at opplysningene stemmer. Du skal endre skattemeldingen hvis det er feil i opplysningene som er forhåndsutfylt og fylle inn opplysninger som mangler, for eksempel opplysninger om inntekt eller formue i utlandet, eller inntekt fra utleie av eiendom. 
 • Fristen for å endre og levere skattemeldingen for privatpersoner er 30. april.
 • For næringsdrivende er fristen for å levere skattemelding 31. mai. Næringsdrivende må levere skattemeldingen og må levere den elektronisk.
 • Fristen for å søke om utsatt levering er samme dato som leveringsfristen.
 • Du kan delegere tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen til en person du stoler på, for eksempel et familiemedlem eller en regnskapsfører.

Ny skattemelding i 2020

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig. Den nye skattemeldingen gjør det enklere å sjekke opplysninger. Det blir også lettere å fylle ut informasjon.

Skattemeldingen hjelper deg

Postene slik vi kjenner dem fra tidligere, er erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Personlige forhold

Hvis du endrer et tall så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang.

I skattemeldingen får du veiledning og hjelp underveis. Dette gjør det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt.

Den nye skattemeldingen er tilgjengelig på skatteetaten.no.

Skattemeldingen kommer på forskjellige dager

En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig.

Skattemeldingen blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 18. og 31. mars og du får beskjed fra Skatteetaten når du kan sjekke den. Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post fra Skatteetaten.

Noen får fortsatt skattemeldingen i gammelt format

Selv om de fleste lønnsmottakere og pensjonister får den nye skattemeldingen, vil mange fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. De vil få skattemelding i gammelt format fra 31. mars enten digitalt eller på papir i posten.

Samme frist

Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnsmottakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.  

Hvis du ikke har noen endringer, trenger du ikke å levere skattemeldingen. Bruker du leveringsfritak, får du skatteoppgjøret tidligst i slutten av juni.

Du må være registrert som elektronisk bruker innen 1. mars for å kunne få varsel om at du har fått skattemeldingen. 

Tidligere skatteoppgjør er mulig i 2020

Skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen. For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • Du bruker ny skattemelding
 • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • Du må ha skatt til gode
 • Du kan ikke ha ubetalte krav
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Tilleggsopplysninger og vedlegg 

Det er viktig å føre inn inntekter, fradrag, formue og gjeld i de riktige feltene i skattemeldingen.

I den nye skattemeldingen får du veiledning om når du skal laste opp dokumentasjon til opplysninger i skattemeldingen. Hvis du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover det du finner i skattemeldingen, har du mulighet til å sende vedlegg ved å bruke kontaktskjema eller bruke skattemeldingen i gammelt format (i Altinn).

Har du spørsmål ta kontakt med Skatteetaten på chat, facebook/skattenmin eller telefon for å få hjelp. 

Nyttige verktøy for å regne ut riktig skattegrunnlag:

Tall for årets skattemelding kommer 31. mars.

Skattemelding - totalproduserte

Totalt produserte skattemeldinger til og med 2018.PNG

Digital og papir

I fjor sendte Skatteetaten ut 786.000 skattemeldinger på papir. 
Alle får skattemeldingen digitalt, unntatt de ca 200.000 personene som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon fra stat og kommune. Det er rundt 330.000 personlig næringsdrivende og alle må levere skattemeldingen elektronisk. Næringsdrivende kan verken motta eller levere skattemeldingen på papir.

Skattemelding - på papir

Skattemelding på papir - til og med 2018.PNG

Språk og målform

Skattemeldingen sendes ut på flere språk og målformer:

Språk og målform til og med 2018.PNG

Andel med restskatt og skatt til gode

Tall for 2019 blir tilgjengelig 31.mars

Da skattemeldingen for 2018 ble tilgjengelig 4. april 2019 hadde 2,9 millioner foreløpig skatt til gode og 800.000 hadde foreløpig restskatt. Det er viktig å huske at den foreløpig skatteberegningen i skattemeldingen ikke er det endelige skatteoppgjøret.

Noen får ikke foreløpig skatteberegning i skattemeldingen, for eksempel næringsdrivende med ektefeller og andre personer med mer komplekse skatteforhold. Andre som ikke har foreløpig skatteberegning fordi det mangler opplysninger i skattemelding, kan få den oppdatert med en gang hvis de de fyller ut for eksempel opplysninger om bil eller p-rom for boligen. Det er også omlag 600.000 som enten har null i skatt eller har betalt hverken for mye eller for lite.

Leveringsfritak

Du kan bruke leveringsfritak hvis du ikke har noe å endre eller føre inn i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Du trenger ikke å levere skattemeldingen, den regnes automatisk som levert med de opplysningene som er oppgitt ved leveringsfristen 30. april. Næringsdrivende kan ikke bruke leveringsfritak. Antall som har brukt leveringsfritak de siste årene:

Leveringsfritak og andel

 

Skattemelding - leveringsfritak antall og andel til og med 2018.PNG

Inntektsår

Antall personer

Andel

2018

3 015 000

69,9

2017

3 200 000

71,0

2016

3 156 000

71,0

2015

3 029 000

69,3

2014

3 022 000

69,9

2013

3 139 000

72,8

2012

2 896 000

69,0

 

Åpner ikke skattemeldingen

Det er hvert år ca 400.000 personer som ikke åpner skattemeldingen elektronisk. Det er under ti prosent av alle som mottok skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Tallet har vært stabilt de siste årene. Skatteetatens analyser viser at dette i hovedsak er unge uten skattepliktig inntekt (som tjener under frikortgrensen), og personer med enklere skatteforhold som har liten behov for å gjøre endringer i skattemeldingen. 

Les mer om Skatteetatens analyse.

Det er alltid mange som vil se skattemeldingen når den blir tilgjengelig.

Tidligere har skattemeldingen blitt gjort tilgjengelig for alle samtidig. Når mange logger seg på samtidig fører det til økt trafikk og kø i systemene for å få tilgang. 

De siste årene har åpningsdagen for skattemeldingen likevel i all hovedsak gått bra. Erfaringsmessig har det vært størst pågang de første timene etter skattemeldingen er tilgjengelig, og mellom kl. 08 og kl. 09.

Det første døgnet i fjor (4. april 2019) var det 2,4 millioner personer som åpnet skattemeldingen. 1 million hadde åpnet skattemeldingen før kl.09.

Utenom de travleste timene har de aller fleste kommet inn uten problemer.

I år når skattemeldingen kommer på forskjellige dager, er det ikke ventet like mye trafikk konsentrert på et kort tidsrom og de fleste vil komme inn uten problem. Det er ikke noe poeng å logge deg inn før du får beskjed fra Skatteetaten at din skattemelding er tilgjengelig.

Det er flere alternativer for å logge inn og se skattemeldingen. Du kan velge mellom MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Ny skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister 

Skjermbilder av ny skattemelding

Ny skattemelding
Åpningssiden - ny skattemelding

Postene slik vi kjenner dem fra tidligere, er erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 

Arbeid, trygd og pensjon

Lønn
Fagforeningskontingent
Reiser - arbeids- og pendlerreiser

 

Bank, lån og forsikring

Bank- og kontoopplysninger
Livsforsikring

 

Bolig og eiendeler

Bolig og eiendom
Innbo og løsøre
Kjøretøy

 

Familie og helse

Foreldrefradrag

Finans

Verdipapirfond
Obligasjoner

 

Gave og arv

Gave og arv

 

Oppsummering og skatteberegning

Oppsummering og skatteberegning - ny skattemelding

 

Skattemeldingen (gammelt format) for lønnsmottakere og pensjonister 

Skattemeldingen for næringsdrivende 

 

Fri redaksjonell bruk. Fotokreditt: Skatteetaten.

Skattemelding mobil

Skattemelding mobil og lesebrett

Når kommer skattepengene?

Skattemeldingen i mars er ikke den endelige beregningen.

Skattemeldingen inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt (skatt til gode) eller for lite skatt (restskatt). Beregningen er basert på opplysninger som var registrert på deg per 31.desember 2019 (inntekt, gjeld, formue og fradrag). Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig. Du må kontrollere opplysningene og korrigere eventuelle feil og mangler. Det kan være ekstra inntekter eller formue som du må selv fylle inn.

Etter skattemeldingen er levert blir den behandlet fortløpende maskinelt og av saksbehandlere ved skattekontorene. Endelig skatteoppgjør blir tilgjengelig på skatteetaten.no eller sendt deg så snart det er klart. Skatteoppgjøret kommer mellom april og slutten av oktober, men de fleste får skatteoppgjør i juni.

Du må levere den nye skattemeldingen for å ha mulighet til å få skatteoppgjøret tidligere enn juni. Hvis du leverer skattemeldingen på papir får du skatteoppgjøret ditt først i august.

Har du penger til gode, utbetales disse innen tre uker etter at skatteoppgjøret ditt er klart.

Gi andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din

Det blir stadig enklere å motta og sjekke skattemeldingen og de fleste gjør dette selv. Men i følge en undersøkelse Opinion utførte for Skatteetaten i 2017, opplyser en av tre at de får hjelp med skattemeldingen.

Du har mulighet til å gi et familiemedlem, en regnskapsfører eller andre du stoler på tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen.

Se mer om hvordan du gir andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din.