Nyhet

Nyttig informasjon om skattemeldingen

  • Publisert:

Skattemeldingen for 2017 blir tilgjengelig 4. april. Alle elektroniske brukere mottar varsel når skattemeldingen er klar. 

  • 4. april starter også utsendelsen av skattemeldingen på papir til de som ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos Skatteetaten.
  • Skattemeldingen innholder en foreløpig skatteberegning. Det endelige skatteoppgjøret er tidligst klart 27. juni, da får fleste skatteoppgjøret sitt. Deretter blir det løpende skatteoppgjør frem til slutten av oktober. Det er viktig å sjekke skattemeldingen og kontrollere at opplysningene stemmer. Du skal endre skattemeldingen hvis det er feil i opplysningene som er forhåndsutfylt og fylle inn opplysninger som mangler, for eksempel opplysninger om inntekt eller formue i utlandet, eller inntekt fra utleie av eiendom. 
  • Fristen for å endre og levere skattemeldingen for privatpersoner er 30. april. Hvis du ikke har noen endringer, trenger du ikke å levere. 
  • For næringsdrivende er fristen for å levere skattemelding 31. mai. Næringsdrivende har ikke leveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk.
  • Fristen for å søke om utsatt levering er samme dato som leveringsfristen.

Nytt i år

De største endringene i skattemeldingen er at post 5.0 (merknadsfelt) er fjernet, og informasjon om verdsettingsrabatt og gjeldsreduksjon.

Du finner en full oversikt over alle postene som er endret  og hva som er nytt, her.

Post 5.0 (merknadsfelt)

I skattemeldingen for inntektsåret 2017 er det ikke et eget merknadsfelt (tidligere post 5.0) for å skrive inn fritekst. I den grad du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre korrekt beløp i postene i skattemeldingen, har du mulighet til å sende et vedlegg til skattemeldingen.

Vår erfaring med merknadsfeltet (post 5.0) har vært at det brukes til å oppgi opplysninger om inntekter, fradrag, formue eller gjeld som enten allerede var eller skulle vært ført i en egen post i skattemeldingen, sier Lene Marie Ringså, seksjonssjef for personskatt i Skatteetaten.
Med ny skatteforvaltningslov (fra 1.1.2017) skal den enkelte skattyter selv kunne fastsette grunnlaget for sin skatteberegning (egenfastsetting). I den sammenheng er det viktig at skattyter fører inn inntekter, fradrag, formue og gjeld i de riktige postene i skattemeldingen. Vi har de siste årene laget flere nye poster på skattemeldingen for at skattyter skal være i stand til å egenfastsette skattegrunnlaget, sier Ringså.

Hvis du er usikker på hvordan noe skal føres i skattemeldingen, kan du finne nyttig informasjon her, eller ta kontakt med Skatteetaten på chat, facebook/skattenmin eller 800 80 000 for å få hjelp til å gjøre det riktig.

På nettsidene finner du også en pendlerveiviser og fradragskalkulator som er nyttige verktøy for å regne ut riktig skattegrunnlag.

Verdsettingsrabatt og gjeldsreduksjon

Du får en reduksjon i formuesverdien på enkelte eiendeler (verdsettingsrabatt). Du får også en reduksjon i fradraget for gjelden din.

Verdsettingsrabatt er en rabatt som gis på enkelte eiendeler som bolig- og næringseiendom, aksjer mv. og driftsmidler. Verdsettingsrabatten reduserer grunnlaget for formuesskatt og gir lavere formuesskatt dersom du har en netto formue som overstiger minstebeløpene.

Dersom du har gjeld, vil fradraget for gjeld bli redusert forholdsmessig mellom verdien av eiendeler med verdsettingsrabatt og verdien av din samlede formue.

I skattemeldingen skal du ikke justere disse verdiene, men dersom du har gjeld som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du føre opp hele beløpet.
Les mer og se eksempler om verdsettingsrabatt.

Tall for årets skattemelding kommer 4. april.

Skattemelding - totalproduserte

Digital og papir

I fjor sendte Skatteetaten ut 925.000 skattemeldinger på papir.
Alle får skattemeldingen digitalt, unntatt de ca 150.000 personene som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon fra stat og kommune. Det er rundt 357.000 personlig næringsdrivende og alle må levere skattemeldingen elektronisk. Næringsdrivende kan verken motta eller levere skattemeldingen på papir.

 

Språk og målform

Skattemeldingen sendes ut på flere språk og målformer:

 

Andel med restskatt og skatt til gode

Tall for 2017 blir tilgjengelig på 4. april.

I fjor fikk rundt 4,2 millioner en foreløpig skatteberegning da skattemeldingen ble tilgjengelig 4. april. De som ikke får foreløpig skatteberegning er næringsdrivende med ektefeller og andre personer med mer komplekse skatteforhold. Det er også omlag 600.000 som enten har null i skatt eller har betalt hverken for mye eller for lite.

Da skattemeldingen for 2016 ble tilgjengelig i fjor hadde 2,8 millioner foreløpig skatt til gode og 740.000 hadde foreløpig restskatt. Det er viktig å huske at den foreløpig skatteberegningen i skattemeldingen ikke er det endelige skatteoppgjøret. Skatteetaten beregner endelig skatteoppgjør etter leveringsfristen for skattemeldingen. De fleste (9 av 10) mottar skatteoppgjøret i juni.

Leveringsfritak

Du kan bruke leveringsfritak hvis du ikke har noe å endre eller føre inn i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Du trenger ikke å levere skattemeldingen, den regnes automatisk som levert med de opplysningene som er oppgitt ved leveringsfristen 30. april. Næringsdrivende kan ikke bruke leveringsfritak. Antall som har brukt leveringsfritak de siste årene:

 

Åpner ikke skattemeldingen

I 2017 var det ca 400.000 personer som ikke åpnet skattemeldingen elektronisk. Det er ni prosent av alle som mottok skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Tallet har vært stabilt de siste årene. Skatteetatens analyser viser at dette i hovedsak er unge uten skattepliktig inntekt (som tjener under frikortgrensen), og personer med enklere skatteforhold som har liten behov for å gjøre endringer i skattemeldingen. Les mer om Skatteetatens analyse.

Det er alltid mange som vil se skattemeldingen dagen den blir tilgjengelig. Når mange logger seg på samtidig kan det føre til økt trafikk og at noen må vente litt før de får tilgang, men de aller fleste kommer inn uten problemer.

De siste årene har åpningsdagen for skattemeldingen i all hovedsak gått bra. Når det er aller størst pågang kan enkelte få opp en melding om at det er mye trafikk. Da er det bare å vente litt og prøve igjen senere. Erfaringsmessig er det ekstra stor pågang mellom kl. 08 og 09.

Det første døgnet i fjor (4. april 2017) var det 2,1 millioner personer som åpnet skattemeldingen. 936.000 av disse hadde åpnet skattemeldingen før kl.09.

Det er flere alternativer for å logge inn og se skattemeldingen. Du kan velge mellom MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Når kommer skattepengene?

Skattemeldingen i april er ikke den endelige beregningen.

Skattemeldingen inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt (skatt til gode) eller for lite skatt (restskatt). Beregningen er basert på opplysninger som var registrert på deg per 31.desember 2017 (inntekt, gjeld, formue og fradrag). Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig. Du må kontrollere opplysningene og korrigere eventuelle feil og mangler.

Etter leveringsfristen 30. april blir skattemeldingene behandlet fortløpende av saksbehandlere ved skattekontorene. Endelig skatteoppgjør blir gjort tilgjengelig i Altinn eller sendt deg så snart det er klart. De fleste får skatteoppgjøret 27.juni. Neste mulighet er 2. august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober. Hvis du leverer skattemeldingen på papir får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

Har du penger til gode, utbetales disse innen tre uker etter at skatteoppgjøret ditt er klart.

Gi andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din

Det blir stadig enklere å motta og sjekke skattemeldingen og de fleste gjør dette selv. Men i følge en undersøkelse Opionion utførte for Skatteetaten i fjor, opplyser en av tre at de får hjelp med skattemeldingen.

Fra i fjor har også privatpersoner mulighet til å gi andre tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen i Altinn.

De fleste sjekker, endrer og leverer skattemeldingen selv, men for de som ønsker det, er det nå blitt enda enklere å få hjelp. Du kan gi et familiemedlem, en regnskapsfører eller andre du stoler på rettighet til å endre og levere skattemeldingen din, sier pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten.

Se mer om hvordan du gir andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din.

footer/desktop/standard