Alle får ny skattemelding

Alle lønnsmottakere og pensjonister får nå den nye skattemeldingen. 

Den ligger på skatteetaten.no, og ser omtrent slik ut:

Skjermbilde av ny skattemelding

Du kjenner den igjen ved at skattemeldingen har Skatteetaten-logo øverst i venstre hjørne når du er logget inn.

Ikke alle mottar skattemeldingen samtidig. Du får beskjed når din skattemelding er klar.

Slik er den nye skattemeldingen

Den nye skattemeldingen er fortsatt forhåndsutfylt med opplysninger, men den har fått et nytt utseende og er enklere å bruke. Det viktigste er at du sjekker, endrer eller legger til opplysninger i skattemeldingen din.

Øverst i skattemeldingen finner du en foreløpig beregning av årets skatt og hva du får igjen eller må betale tilbake. Denne beregningen oppdaterer seg fortløpende hvis du endrer noe i skattemeldingen. 

Hvis du ikke ser en foreløpig skatteberegning, kan det skyldes at vi mangler opplysninger fra deg. Dette får du informasjon om i skattemeldingen din.

Du ser også status på skattemeldingen din. Det vil si om du har levert eller ikke levert den, eller om du har gjort endringer du ikke har sendt inn ennå.

Eksempel på hvordan det kan se ut:

I den nye skattemeldingen er opplysningene dine sortert i det vi kaller temaer, og ikke i poster som tidligere. Under temaer finner du opplysninger som naturlig hører sammen samlet. For eksempel er alle opplysninger om bank og forsikringer samlet under temaet "Bank, lån og forsikring", og alle opplysninger om eiendom, eiendeler og utleie er samlet under "Bolig og eiendeler".  

Opplysningene er samlet i temaer: 

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Metode for å unngå dobbel beskatning
 • Næring
 • Andre forhold

Se oversikt over hvilke poster som har blitt til hvilke tema i den nye skattemeldingen.

Slik kan det se ut:

 

I ny skattemelding skal du mest sannsynlig ikke fylle ut skjemaer du tidligere har fylt ut. Du logger inn og fylle ut opplysningene direkte i skattemeldingen. 

Følgende skjemaer er en del av den nye skattemeldingen:

 • RF-1030 Skattemelding for formue- og inntektsskatt
 • RF-1125 Bruk av bil
 • RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag
 • RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn
 • RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter
 • RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom
 • RF-1231 Bankinnskudd i utlandet
 • RF-1175 Næringsoppgave

Tema "Næring" er tilgjengelig for alle. I næringstema vil man kunne legge til for eksempel overføring av overskudd fra ektefelle med næring, eller inntekter fra familiebarnehage. De med helt enkle forhold med inntekt under 50.000, kan også benytte seg av dette temaet.

Under hvert tema er ulike opplysninger gruppert sammen i ett kort. I et kort viser vi for eksempel alle forhold som har med lønn fra én arbeidsgiver å gjøre. Det kan være flere kort under hvert tema, avhengig av hvor mange skatteforhold du har.

Har du flere arbeidsgivere, viser vi dem hver for seg. Hvis arbeidsgiveren din har betalt forsikringer og telefon for deg, regnes det som en del av lønnen og legges til inntekten din. 

Vi summerer alle beløp som hører sammen og viser deg hvilke beløp vi bruker når vi beregner skatten din i et oppsummeringskort. Lønnen din består for eksempel ikke bare av beløpet du fikk i lønn.

Slik kan det se ut:Arbeid-trygd-og-pensjon_2.png

Nederst i skattemeldingen oppsummerer vi alle skatteforholdene dine med en oversikt over beløp vi bruker i skatteberegningen.

Hvis du ikke ser en foreløpig skatteberegning, kan det skyldes at vi mangler opplysninger fra deg. Legger du inn opplysningene vil oppsummeringen oppdateres, og du vil kunne se foreløpig skatteberegning.

Eksempel på hvordan det kan se ut:Oppsummering-og-skatteberegning_7.png

I den nye skattemeldingen veileder vi deg direkte i selve skattemeldingen, blant annet ved å gi deg en merknad om mulig feil. Hvis du for eksempel legger inn renteutgifter som er veldig høye i forhold til gjelden din, blir du spurt om dette er riktig.

Vi gir deg også beskjed om informasjon vi ønsker, for eksempel om utleie eller areal i boligen din, eller om vi ønsker dokumentasjon på noe. Dette skal hjelpe deg å legge inn riktige opplysninger og få riktig skatteoppgjør.

Eksempel på hvordan det kan se ut:Bolig-og-eiendeler_5.png

Fordi den nye skattemeldingen er mer digital enn før har vi nå muligheten til å oppdatere skattemeldingen din fortløpende, også etter at du har fått skattemeldingen.

Dette gjør vi for eksempel dersom vi får nye opplysninger fra en tredjepart, som banken eller arbeidsgiveren din.

Du kan få nye opplysninger frem til fristen for innlevering hvis du ikke har levert skattemeldingen. Du får e-post fra oss så lenge du ikke har levert eller fristen for innlevering har gått ut. I skattemeldingen vil du få en melding øverst som ser slik ut:

Nye GLD copy.pngDu bør sjekke om de nye opplysningene stemmer. 

Slik gjør du det

Du kan legge til eller endre forhåndsutfylte opplysninger i skattemeldingen ved å trykke på "Legg til", eller "Endre".  

Eksempel på hvordan det kan se ut:

Bank-lan-og-forsikring_4.png

Kanskje du savner et tema eller et kort i skattemeldingen din.

Se en film som viser hvordan du legger til og endrer kort/tema i skattemeldingen hvis noe mangler, eller er feil forhåndsutfylt.

Da må du klikke på "Se alle opplysninger du kan legge til" under " Ønsker du å oppgi noen andre opplysninger". 

Slik gjør du det:

Legge til opplysninger.png

 

Hvis du ønsker å laste ned filen eller skrive ut skattemeldingen til eget bruk, kan du scrolle ned til "Oppsummering og skatteberegning" og klikke på "Skriv ut" i øverste høyre hjørne.

Lagre, skriv ut eller del den nye skattemeldingen

For å lagre filen, klikk på "Print til PDF".

Dersom du skal sende skattemeldingen som dokumentasjon til andre, for eksempel til kommunen eller i en lånesøknad til banken, kan det være krav til større detaljeringsgrad enn oppsummeringen du får i den nye skattemeldingen.  

Se hvordan du lagrer, deler og skriver ut skattemeldingen til bruk som dokumentasjon.  

 

Slik ser den nye skattemeldingen ut:
Skjermbilde av ny skattemelding

Slik så den gamle skattemeldingen ut:
Skjermbilde av gammel skattemelding 

Se film: Slik ser den nye skattemeldingen ut

Se film som viser den nye skattemeldingen og gir deg en enkel innføring i hvordan du sjekker, endrer og sender inn skattemeldingen.