Pressemelding

Nå er skattemeldingen sendt til alle – 3 av 4 ligger an til å få penger igjen

 • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skattemeldingen er nå sendt ut til fem millioner personer. – Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Nina Schanke Funnemark. 

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark

Skattemeldingen til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende ble sendt ut mellom 16. mars og 7. april. Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt, er den ikke ferdigutfylt Det vil være informasjon som du selv må fylle inn, for eksempel om fradrag, ekstra inntekter eller verdier i andre land. Det er derfor viktig at du sjekker at opplysningen er korrekte.

Tallene viser at mange har betalt litt for mye skatt gjennom 2020. Den foreløpige skatteberegningen viser at 3 av 4 lønnstakere og pensjonister ligger an til å få skatt til gode. 2,7 millioner skattytere får tilbake til sammen 32,4 milliarder kroner. I snitt er dette 12 000 kroner tilbake på skatten.

Samtidig viser de foreløpige tallene at 1 av 4 har betalt inn for lite skatt i løpet av 2020. Én million personer får restskatt på til sammen 24,3 milliarder kroner, ifølge Skatteetatens foreløpige tall. Det er rundt 180 000 flere personer med restskatt enn i fjor.

Flere detaljer rundt tallene finner du nederst i pressemeldingen

Manglende reisefradrag og lånerenter kan forklare restskatt

Den vanligste årsaken til at du får penger igjen, eller restskatt å betale, er at privatøkonomien din i 2020 ikke ble nøyaktig det samme som beregningene i skattekortet. Skattekortet bestemmer hvor mye skatt som blir trukket av inntekten din på forskudd, gjennom hele året.

– Mange er flinke til å justere skattekortet gjennom året når de får økonomiske endringer, men ikke alle gjør det. Det er lurt å sjekke skattemeldingen nøye nå, blant annet for å sikre at du ikke ender opp med å ha betalt for mye, sier skattedirektøren.

Lavere fradrag for både lånerenter og reisevei til arbeid kan være en årsak til at noen betalte for lite skatt i 2020 og har endt opp med restskatt. I år har ingen fått utfylt fradrag for reisevei mellom hjem og arbeidssted i skattemeldingen, dette fordi færre arbeidstakere reiste til arbeidsplassen enn vanlig i 2020.

– Har du reist til jobb i hele eller deler av 2020 akkurat som du pleier, må du selv fylle ut opplysninger om dette i skattemeldingen. Du kan bruke vår kalkulator for å sjekke hvor mye fradrag du har krav på for de dagene du hadde reisevei til arbeid, sier Schanke Funnemark.

Endelig beregning kommer i skatteoppgjøret

Tallene i skattemeldingen er ikke den endelige fastsettingen av skatt. Etter skattemeldingen er levert blir den behandlet av Skatteetaten. Du mottar skatteoppgjøret når Skatteetaten er ferdig med behandling av skattemeldingen din. Hvis de forhåndsutfylte opplysninger i skattemeldingen var korrekte og du hadde ingen ekstra verdier eller fradrag å føre inn, blir resultatet mest sannsynlig likt det som står i den foreløpige beregningen.

Tidligere skatteoppgjør

Skatteoppgjøret kan komme mellom slutten av mars og slutten av oktober, men skattedirektøren forteller at de fleste lønnstakere og pensjonister vil få skatteoppgjøret sitt i april, mai eller juni.

– Leverer du og eventuell ektefelle den nye skattemeldingen på skatteetaten.no, kan du få skatteoppgjøret med penger på konto innen et par uker etter at du har sendt den inn, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark og påpeker at det ikke er en garanti for at du får skatteoppgjøret tidlig, for eksempel hvis din skattemelding blir tatt ut til kontroll.

– Dersom du ikke leverer skattemeldingen men lar den blir levert automatisk ved fristen, får du skatteoppgjøret tidligst i juni. Får du skattemeldingen din på papir og benytter deg av leveringsfritak, kommer skatteoppgjøret i august, forklarer skattedirektøren.

Les mer om forskjellige årsaker til noen får skatteoppgjøret senere: skatteetaten.no/hvorfor.

Skatteetaten hjelper deg

I den nye skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis. I tillegg finner du på skatteetaten.no alt fra reisekalkulator til fradragsveileder og en video som forklarer på en enkel måte hvordan skatt henger sammen.

Har du spørsmål, får du hjelp hvis du kontakter oss på chat, Facebook/Skattenmin eller telefon. Skattekontorene er stengt for publikum, med unntak kun for de som må møte opp personlig for id-kontroll eller farskapserklæring.

Leveringsfrist

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister, og 31. mai for næringsdrivende. Næringsdrivende må levere skattemeldingen elektronisk.

Hvis du trenger mer tid til å sjekke skattemeldingen eller finne opplysninger du skal oppgi, kan du utsette leveringsfristen automatisk med en måned ved å søke på skatteetaten.no/utsettelse.

Du kan også delegere tilgang til å se, endre eller levere skattemeldingen din til noen andre du stoler på: skatteetaten.no/delegere.

Statistikk

Se fylkes- og kommuneoversikt

Se oversikt over alle fylker og kommuner med foreløpig skatteberegning for 2020.

Fakta om skattemeldingen

 • Skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning. 3 av 4 (2,7 millioner) ligger an til å få skatt til gode når skatteoppgjøret er klart, mens 1 av 4 (1 million) må sannsynligvis betale restskatt. For de som får skatt til gode er snittbeløpet foreløpig 12 000 kroner mens snittbeløpet for de som ligger an til å få restskatt er 24 200 kroner.
 • Beløpene på restskatt og skatt til gode er foreløpige. Det er først når du får skatteoppgjøret at du får endelig beregning av skatt. I skatteoppgjøret er det tatt hensyn til eventuelle endringer og nye opplysninger du selv har utført. Skatteoppgjøret er klart mellom mars og oktober.
 • Noen får ikke foreløpig skatteberegning i skattemeldingen, som for eksempel de som har fått skattemelding for næringsdrivende og deres ektefeller og andre med mer komplekse skatteforhold. I den nye skattemeldingen blir foreløpig skatteberegning oppdatert med en gang hvis du legger til opplysninger om bil eller bolig, eller hvis du gjør endringer.
 • I fjor brukte 4 av 10 lønnstakere og pensjonister leveringsfritak. Det vil si at de ikke gjorde noen endringer, men lot den forhåndsutfylte skattemeldingen bli leverte automatisk ved leveringsfristen. 6 av 10 leverte skattemeldingen.
 • 4,2 millioner får skattemeldingen kun elektronisk. Disse får varsel på e-post eller sms når skattemeldingen er tilgjengelig. 
 • Skatteetaten sender 642 000 skattemeldinger på papir. Det er 53 000 færre enn i fjor, og antallet faller år for år. De som mottar skattemeldingen på papir er de 200 000 som har reservert seg mot å motta elektronisk kommunikasjon fra stat og kommune, og alle som vi ikke har e-postadresse eller mobiltelefonnummer til. De sistnevnte får skattemeldingen både elektronisk og på papir. 
 • Skattemeldingen for 2020 er sendt ut på flere språk og målformer.
  • Bokmål: ca. 4,3 millioner
  • Nynorsk: ca. 470 000
  • Samisk: ca. 250
  • Engelsk: ca. 230 000

Se skatteetaten.no/skattemelding og nyhetsrommet for informasjon, statistikk, bilder og presseeksemplar av skattemeldingen.