Nyhet

Nyttig informasjon om skattemeldingen 2020

 • Publisert:
Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skattemeldingen for 2020 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 7. april. Du får beskjed når skattemeldingen din er tilgjengelig. De fleste mottar et e-postvarsel. De som ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos Skatteetaten er ikke elektroniske brukere og mottar skattemeldingen på papir. 

Informasjonen på denne siden er primært til bruk for pressen. For andre, se informasjon og veiledning om skattemeldingen.

Viktig informasjon
 • Skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning basert på de opplysningene Skatteetaten har fått innrapportert om deg. Det endelige skatteoppgjøret kommer etter skattemeldingen er levert. Skatteoppgjøret kommer mellom april og slutten av oktober.
 • Det er viktig å sjekke skattemeldingen og kontrollere at opplysningene stemmer. Du skal endre skattemeldingen hvis det er feil i opplysningene som er forhåndsutfylt og fylle inn opplysninger om dine økonomiske forhold som mangler. For eksempel opplysninger om inntekt eller formue i utlandet, eller ekstra inntekter fra utleie av eiendom. 
 • Fristen for å endre og levere skattemeldingen for privatpersoner er 30. april.
 • For næringsdrivende er fristen for å levere skattemelding 31. mai. Næringsdrivende må levere skattemeldingen og må levere den elektronisk. Det gjelder selv om ingenting er endret, det ikke har vært aktivitet i året som gikk, eller virksomheten er lagt ned.
 • Fristen for å søke om utsatt levering er samme dato som leveringsfristen.
 • Du kan delegere tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen til en person du stoler på, for eksempel et familiemedlem eller en regnskapsfører.

Ny skattemelding

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får nå en helt ny skattemelding. En viktig endring er at ikke alle mottar skattemeldingen samtidig. Leverer du den nye skattemeldingen på nett, er det med noen forbehold mulig å motta skatteoppgjøret tidligere enn før. Den nye skattemeldingen ble lansert for de fleste (over 3 millioner) lønnstakere og pensjonister i mars 2020. 

Skattemeldingen hjelper deg

I den nye skattemeldingen er postene slik vi kjenner dem fra tidligere, erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Metode for å unngå dobbel beskatning
 • Næring
 • Andre forhold

Hvis du endrer et tall så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang.

I skattemeldingen får du veiledning og hjelp underveis. Dette gjør det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt.

Den nye skattemeldingen er tilgjengelig på skatteetaten.no.

Skattemeldingen kommer på forskjellige dager

En viktig endring fra og med 2020 er at ikke alle mottar skattemeldingen samtidig.

Skattemeldingen for 2020 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 7. april 2021 og du får beskjed fra Skatteetaten når du kan sjekke den. Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post eller SMS fra Skatteetaten.

Du må være registrert som elektronisk bruker for å kunne få varsel på e-post eller SMS om at du har fått skattemeldingen.

Noen får fortsatt skattemeldingen i gammelt format

Selv om de fleste lønnsmottakere og pensjonister får den nye skattemeldingen, vil noen fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for de fleste næringsdrivende og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. Disse vil få skattemelding fra 7. april.

Nytt i 2021

Flere lønnstakere og pensjonister kan bruke den nye skattemeldingen i 2021. Nye grupper som får ny skattemelding i år er ektefeller til næringsdrivende og de med særskilte skatteplikter (sjøfolk og sokkelarbeidere, kildeskatt på pensjon).

Det er likevel en del som må vente til 2022 når løsningen skal være fullstendig. De som ikke får ny skattemelding ennå er:

 • Personer med Svalbardforhold
 • Dødsbo
 • Døde i inntekståret 2020
 • Skattemeldingen på papir
 • Diplomater
 • Næringsdrivende, med unntak av noen enkeltpersonforetak som deltar i ny pilot for næringsdrivende.

Utvidet veiledning

Når du er i skattemeldingen kan du se hjelpetekster og kommentarer som spør hvorvidt opplysninger om deg stemmer eller ikke. Du skal selv sjekke opplysningene og eventuelt legge til informasjonen i skattemeldingen.

I år kan du få slik utvidet veiledning for:

 • Opplysninger om finansielle forhold i andre land som Skatteetaten har fått rapportert fra skattemyndigheter i det andre landet.
 • Dine utleieinntekter rapportert til Skatteetaten fra utleieformidler, for eksempel Utleiemegleren, Airbnb eller lignende.

Nye opplysningsfelter

 • Særfradrag store sykdomsutgifter og nedsatt ervervsevne
 • Kjøretøy (ny kilde)
 • Standardfradrag
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Minstefradrag for ektefelletillegg og barnepensjon
 • Andre kapitalkostnader
 • Vergegodtgjørelse
 • Annen inntekt

Fradrag for arbeidsreiser er ikke forhåndsutfylt i år

Mange arbeidstakere opplevde endringer i arbeidsreiser i 2020 på grunn av tiltak for å hindre spredning av koronavirus. Krav på fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) kan være endret på grunn av permittering eller hjemmekontor. Opplysninger om dette fradraget er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen for 2020, og du må selv fylle ut informasjon om hvor mange dager du faktisk hadde arbeidsreiser.

Ny skattemelding for næring – pilot

I 2021 gjennomfører Skatteetaten en pilot for enkeltpersonforetak med enkle skattemessige forhold, og som sender skattemeldingen for inntekståret 2020 fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem. Hovedmålet med piloten er å prøve ut den nye løsningen og få erfaringer og tilbakemeldinger før alle næringsdrivende skal bruke løsningen. I piloten tester vi innsending av skattemeldingen sammen med en ny næringsspesifikasjon som erstatter dagens næringsoppgaver og vedleggsskjema.

Piloten gjennomføres i samarbeid med sju leverandører av regnskapsprogrammer og årsoppgjørssystemer. 

Leveringsfrist

Leveringsfristen er 30. april for lønnsmottakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.  

Tidligere skatteoppgjør er mulig for lønnsmottakere og pensjonister

Skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen.

For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • du bruker ny skattemelding
 • du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • du kan ikke ha ubetalte krav
 • skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Hvis du ikke har noen endringer, trenger du ikke å levere skattemeldingen.  Bruker du leveringsfritak, får du skatteoppgjøret tidligst i juni.

Tilleggsopplysninger og vedlegg 

Det er viktig å føre inn inntekter, fradrag, formue og gjeld i de riktige feltene i skattemeldingen.

I den nye skattemeldingen får du veiledning i de tilfellene det er behov for at du laster opp dokumentasjon med opplysninger i skattemeldingen. Hvis du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover det du finner i skattemeldingen, har du mulighet til å sende vedlegg ved å bruke kontaktskjema eller bruke skattemeldingen i gammelt format (i Altinn).

Har du spørsmål ta kontakt med Skatteetaten på chat, facebook/skattenmin eller telefon for å få hjelp. 

Nyttige verktøy for å regne ut riktig skattegrunnlag:

all for årets skattemelding kommer i april.

Skattemelding - totalproduserte

Skattemeldig - totalproduserte.png

Digital og papir

I fjor sendte Skatteetaten ut 695.000 skattemeldinger på papir. 
Alle får skattemeldingen digitalt, unntatt de ca 200.000 personene som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon fra stat og kommune.

Det er rundt 350.000 personlig næringsdrivende og alle må levere skattemeldingen elektronisk. Næringsdrivende kan verken motta eller levere skattemeldingen på papir.

Skattemelding - på papir

Skattemelding - papirlevert.png

Litt over 50 000 personer leverte skattemeldingen for 2019 på papir.

Språk og målform

Skattemeldingen sendes ut på flere språk og målformer:

Skattemelding - andelen språk.png

Andel med restskatt og skatt til gode

Tall for 2020 blir tilgjengelig 7. april.

Da skattemeldingen for 2019 ble tilgjengelig mellom 18. og 31. mars 2020, hadde 2,8 millioner lønnstakere og pensjonister foreløpig skatt til gode og 822.000 hadde foreløpig restskatt. Det er viktig å huske at den foreløpig skatteberegningen i skattemeldingen ikke er det endelige skatteoppgjøret.

Noen får ikke foreløpig skatteberegning i skattemeldingen, for eksempel næringsdrivende med ektefeller og andre personer med mer komplekse skatteforhold. Andre får ikke foreløpig skatteberegning fordi det mangler opplysninger i skattemeldingen. De kan få skatteberegningen oppdatert med en gang hvis de fyller ut de opplysningene som mangler, for eksempel om bil eller p-rom for boligen.

Det var omlag 600.000 som enten hadde null i skatt, eller hadde betalt akkurat det beløpet den foreløpige skatteberegningen kom frem til.

Leveringsfritak

Du kan bruke leveringsfritak hvis du ikke har noe å endre eller føre inn i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Du trenger ikke å levere skattemeldingen, den regnes automatisk som levert med de opplysningene som er oppgitt ved leveringsfristen 30. april.

Næringsdrivende kan ikke bruke leveringsfritak. 

Fra inntektsår 2019 var det mulig å få skatteoppgjøret og penger til gode tidligere hvis du leverte den nye skattemeldingen. Sammenlignet med tidligere år var det flere som leverte skattemeldingen og færre som brukte leveringsfritak.

Leveringsfritak

Skattemelding - leveringsfritak - andel.png

 

Inntektsår

Antall personer

Andel

2019

1 979 000

43,4

2018

3 015 000

69,9

2017

3 200 000

71,0

2016

3 156 000

71,0

2015

3 029 000

69,3

2014

3 022 000

69,9

2013

3 139 000

72,8

2012

2 896 000

69,0

 

Åpner ikke skattemeldingen

Det er hvert år ca 400.000 personer som ikke åpner skattemeldingen elektronisk. Det er under ti prosent av alle som mottok skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Tallet har vært stabilt de siste årene. Skatteetatens analyser viser at dette i hovedsak er unge uten skattepliktig inntekt (som tjener under frikortgrensen), og personer med enklere skatteforhold som har liten behov for å gjøre endringer i skattemeldingen. 

Les mer om Skatteetatens analyse.

Det er alltid mange som vil se skattemeldingen når den blir tilgjengelig.

Tidligere har skattemeldingen blitt gjort tilgjengelig for alle samtidig. Når mange logger seg på samtidig fører det til økt trafikk og kø i systemene for å få tilgang. Siste gang alle fikk skattemeldingen samtidig var 4. april 2019 og i løpet av det første døgnet var det 2,4 millioner personer som åpnet skattemeldingen. En million av de hadde åpnet skattemeldingen før kl.09.

Fra og med 2020 kommer skattemeldingen på forskjellige dager. Det fører til mindre trafikk konsentrert på et kort tidsrom og de fleste som har mottatt beskjed om at deres skattemelding er klar, kommer inn uten problemer.

Det er ikke et poeng å logge seg inn før du får beskjed fra Skatteetaten om at din skattemelding er tilgjengelig. Prøver du, så kommer du til en side som forteller deg at den ikke er tilgjengelig ennå, og at du må vente på beskjed.

Det er flere alternativer for å logge inn og se skattemeldingen. Du kan velge mellom MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Ny skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister 

Ny skattemelding
Åpningssiden - ny skattemelding

Postene slik vi kjenner dem fra tidligere, er erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 

Arbeid, trygd og pensjon

Lønn
Fagforeningskontingent
Reiser - arbeids- og pendlerreiser

 

Bank, lån og forsikring

Bank- og kontoopplysninger
Bank, lån og forsikring

 

Bolig og eiendeler

Bolig og eiendom
Innbo og løsøre
Kjøretøy

 

Familie og helse

Foreldrefradrag

Finans

Verdipapirfond

 

Gave og arv

Gave og arv

 

Oppsummering og skatteberegning

Oppsummering og skatteberegning - ny skattemelding

Skattemeldingen (gammelt format) for lønnsmottakere og pensjonister 

Skattemeldingen for næringsdrivende 

 

Fri redaksjonell bruk. Fotokreditt: Skatteetaten.

Skattemelding mobil

Skattemelding mobil og lesebrett

skattemelding på lesebrett og mobil

Når kommer skattepengene?

Skattemeldingen i mars er ikke den endelige beregningen.

Skattemeldingen er din rapport til Skatteetaten om året som har vært. Den inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt (skatt til gode) eller for lite skatt (restskatt). Beregningen er basert på opplysninger som Skatteetaten har om din inntekt, gjeld, formue og fradrag for 2020. Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig. Du må kontrollere opplysningene og korrigere eventuelle feil og mangler. Det kan være ekstra inntekter eller formue som du må selv fylle inn.

Etter skattemeldingen er levert blir den behandlet fortløpende maskinelt og av saksbehandlere ved skattekontorene. Endelig skatteoppgjør blir tilgjengelig på skatteetaten.no eller sendt deg så snart det er klart. Skatteoppgjøret kommer mellom april og slutten av oktober, men de fleste får skatteoppgjør i juni.

Du må levere den nye skattemeldingen for å ha mulighet til å få skatteoppgjøret tidligere enn juni.

Har du penger til gode, utbetales disse kort tid etter at skatteoppgjøret ditt er klart, ofte samme dag.

Gi andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din

Det blir stadig enklere å motta og sjekke skattemeldingen og de fleste gjør dette selv. Men en undersøkelse Opinion utførte for Skatteetaten i 2017, opplyser en av tre at de får hjelp med skattemeldingen.

Du har mulighet til å gi et familiemedlem, en regnskapsfører eller andre du stoler på tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen på vegne av deg.

Se mer om hvordan du gir andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din.