Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Hvorfor har jeg ikke fått skatteoppgjør?

I år fikk de aller fleste lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i perioden mellom 2. april og 22. juni. 

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får skatteoppgjøret ditt, verken på skattekontoret eller per telefon.

Hvis du ikke fikk skatteoppgjøret ditt 22. juni får du oppgjøret tidligst 12. august. Deretter er det løpende oppgjør frem til 26. november.

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått oppgjøret ditt.

Hvis du ikke har fått skatteoppgjøret ditt, kan det blant annet være fordi:

 • Det er bare de som leverer ny skattemelding som kan få skatteoppgjøret før 22. juni.
 • Du leverte skattemeldingen på papir
 • Du har sendt inn vedlegg til skattemeldingen på papir
 • Du er næringsdrivende eller gift med en næringsdrivende
 • Du søkte om utsettelse
 • Du er tatt ut til tilfeldig kontroll. Skatteetaten tar stikkprøver, og disse er altså tilfeldig valgte skattemeldinger.
 • Du har ikke oppgitt alle nødvendige boligopplysninger i skattemeldingen din. Du kan endre/legge inn opplysninger og sende inn skattemeldingen på nytt. Du vil da kunne motta skatteoppgjøret fortere.
 • Du er kildeskattyter eller upersonlig skattyter (for eksempel et aksjeselskap). Du får oppgjøret ditt til slutt; 26. november.
 • Du er utenlandsk arbeidstaker og har kildeskatt på lønn. Vi sender deg en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert. Du mottar skattekvitteringen året etter inntektsåret.
 • Du er oppført med feil kontaktinformasjon og har derfor ikke fått varsel om skatteoppgjør.
 • Ektefellen din får skatteoppgjøret sent. Ektefeller får ikke skatteoppgjøret sitt før begges skattemeldinger er ferdig.

Helt generelt er det slik at jo mer komplisert skattemelding du har, og jo flere vedlegg, jo lengre tid kan det ta å behandle den.