Kunngjøring

Overføring av beslutningsmyndighet om adressesperre fra skatteetaten til politiet

  • Publisert:

Det er besluttet at Kripos fra 1. november 2012 overtar hovedansvaret for saker om gradering av adresser (adressesperring) etter Beskyttelsesinstruksen.

Unntatt fra overføring er adressesperringer knyttet til barnevernssaker. Slike saker vil bli håndtert av Skattedirektoratet.

I forbindelse med overtakelsen oppretter Kripos et nasjonalt kontaktpunkt for adressesperre:

Kripos
Nasjonalt kontaktpunkt for adressesperre
Postboks 8163
0034 Oslo
Telefon 23 20 80 00
E-post: [email protected]

Kontaktpunktet er bemannet i kontortiden og svarer på henvendelser (telefon/post) fra politidistrikt, særorgan, trusselutsatte personer og andre aktører som har spørsmål om adressesperre.

Kontakt lokalt politi ved spørsmål og videresaksgang vedrørende adressesperre.