Rundskriv

Rettssaksinstruksen

  • Sist endret 01.11.2020

Skatteetatens instruks for utøvelsen av statens partsstilling på fastsettings- og innkrevingsområdet.

Last ned (PDF):

Rettssaksinstruksen

Hva handler instruksen om?

Instruksen gjelder skatteetatens håndtering av statens partsstilling i rettssaker på skatt-, avgift- og innkrevingsområdet. Instruksen gjelder, så langt den passer, for saker hos divisjon Innkreving, avdeling oppdrag og avdeling bidrag og tilbakebetaling.

Hvem er instruksen relevant for?

Instruksen er relevant for alle som har ansvar eller arbeidsoppgaver knyttet til søksmål og/eller stevning fra skattepliktige.

I hvilken sammenheng skal instruksen brukes?

Instruksen gjelder behandling og oppfølging av Skatteetatens rettssaker.

Endringshistorikk

01.11.2020
Instruksen er revidert slik at den nå også gjelder Skatteetatens håndtering av statens partsstilling innkrevingsområdet.

14.12.2018
Oppdatert med henvisninger til skatteforvaltningsloven, og omorganisering av Skatteetaten fra 1. januar 2019.

10.01.2018
Partsbenevnelsen i saker der divisjonen er parter i rettssaker er presisert i punkt 4.4.1.