Skjema RF-1084

Avskrivning på driftsmidler

RF-1084 skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave av alle som krever fradrag for avskrivning på driftsmidler.

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Papirskjemaet kan brukes av næringsdrivende til forberedelser og som støtte ved utfylling.

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

 

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister og skattemelding for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema kan du fortsatt endre og levere på nytt for 2017, 2018 og 2019 hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver. 

Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2017 er 30. april 2021 for lønnstakere og pensjonister, mens den er 31.mai 2021 for personlig næringsdrivende.