Skjema RF-1084

Avskrivning på driftsmidler (UTGÅTT)

Skjema RF-1084 ble levert som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave av alle som krever fradrag for avskrivning på driftsmidler, frem til og med inntektsåret 2022.

Viktig informasjon

Skjemaet er ikke lenger i bruk fra og med inntektsåret 2023.

Opplysningene du tidligere rapporterte i dette skjemaet, skal du nå oppgi i skattemeldingen eller næringsspesifikasjonen.