Skjema RF-1084

Avskrivning på driftsmidler

RF-1084 skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave av alle som krever fradrag for avskrivning på driftsmidler.

RF-1084 skal fylles ut selv om det ved realisasjon eller uttak oppstår negativ saldo i gruppe a, b, c, d eller j.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.