Skjema RF-1531

Søk om betalingsavtale for bedrift eller virksomhet

Hovedregelen er at skatter og avgifter skal betales ved forfall. Bedrifter og virksomheter kan søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale, men det er strenge vilkår for å få en slik avtale.

En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Viktig informasjon

Vær oppmerksom på at vi ikke kan stanse innkrevingen mens vi behandler søknaden din, og at det vil løpe forsinkelsesrenter fra forfallsdatoen og fram til kravet er betalt. 

Du kan søke betalingsutsettelse eller betalingsavtale for

  • skatt og/eller arbeidsgiveravgift
  • merverdiavgift (MVA)
  • særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift

Hvem kan søke

  • aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskaper (ASA)
  • norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)

Hvis søknaden sendes inn av andre enn de som kan binde selskapet til en slik avtale, må du også sende inn gyldig fullmakt.

Dette må være oppfylt for å kunne få en betalingsavtale

Alle vilkårene må være oppfylt for å få kunne en betalingsavtale:

  • Du er ikke i stand til å betale kravene på vanlig måte.
  • Søknaden må inneholde et betalingstilbud / forslag til nedbetalingsplan. Søknaden må omfatte alle skatte- og avgiftskravene du eventuelt har.
  • Betalingstilbudet må være det beste du kan gi.
  • Betalingstilbudet ditt må gi oss bedre dekning enn vi får ved å fortsette innkrevingen.
  • Det at du får en betalingsavtale, må ikke virke støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen.