Viktig informasjon

I år får de fleste privatpersoner en helt ny skattemelding. Hvis dette gjelder deg, skal du ikke fylle ut dette skjemaet, men logge inn og fylle ut opplysningene direkte i skattemeldingen. Er du usikker på hvilken skattemelding du har fått, kan du lese mer om de ulike formatene av skattemeldingen.

Skjema RF-1150

Nedsetting av inntektsskatt på lønn

I følge skatteloven eller en skatteavtale, kan personer som er skattemessig bosatte i Norge ha krav på nedsetting av norsk skatt på lønn for arbeid som er utført i utlandet. 

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. Om du er lønnstaker eller pensjonist og leverer på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Hjelp til utfylling

Du finner hjelp til utfylling inne i skjemaet.

Skjemaet RF-1150 skal fylles ut av personer som krever nedsetting av norsk skatt for å unngå dobbeltbeskatning på lønn som er opptjent under arbeidsopphold i utlandet. 

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister og skattemelding for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema kan du fortsatt endre og levere på nytt for 2018 og 2019 hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver.