Skjema RF-1150

Nedsetting av inntektsskatt på lønn

I henhold til skatteloven eller en skatteavtale, kan du ha krav på nedsettelse av norsk skatt på lønn for arbeid som er utført i utlandet.

Skjemaet RF-1150 skal fylles ut av personer som krever nedsettelse av norsk skatt for å unngå dobbeltbeskatning på lønn som er opptjent under arbeidsopphold i utlandet. 

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Om du er lønnstaker eller pensjonist og ikke leverer skattemeldingen elektronisk, men på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Tidligere års skjemaer

footer/desktop/standard