Forskuddsskatt for Selskap med deltakerfastsetting (SDF)

Som deltaker i selskap med deltakerfastsetting er det du som skal betale forskuddsskatten, ikke selskapet. Eksempel på selskap med deltakerfastsetting kan være ansvarlig selskap (ANS), kommandittselskap (KS) eller selskap med delt ansvar (DA).

Skatten beregnes samlet for din andel av inntekt og formue fra selskapet og dine private inntekter/fradrag og formue. Du må derfor få fastsatt forskuddsskatt i tillegg til eventuelt ordinært skattetrekk i lønnen din.

Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av din andel av overskudd i næringen. Hvis selskapet er nystiftet er det ingen automatikk i at du får tilsendt faktura på forskuddsskatt. Dersom det forventes skattepliktig overskudd i selskapet må du selv passe på å søke om å få beregnet forskuddsskatten din. 

  • Du kan søke om endring av forskuddsskatt
  • Både inntekt og formue fra næringen samt dine personlige inntekter/fradrag skal tas med
  • Budsjettert underskudd i næring tas ikke med på skattekortet. Endelig underskudd tas med i skattemeldingen

Innbetalingen skjer 4 ganger pr år: 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember.

Du får fakturaen i nettbanken dersom du benytter eFaktura. Dersom du ikke bruker eFaktura, får du den i Altinn-innboksen. Du vil få fakturaen omtrent tre uker før betalingsfristen.

Forskuddsskatt

Her kan du se en liten film som forklarer: 

  • om du skal betale forskuddsskatt
  • hvordan du søker om forskuddsskatt
  • hvor du finner betalingsinformasjon