Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Forskuddsskatt for ansvarlig selskap (ANS)

Som deltaker i ansvarlig selskap er det du som skal betale forskuddsskatten, ikke det ansvarlige selskapet.

Det produseres bare ett skatteoppgjør for inntekter fra det ansvarlige selskapet og dine øvrige inntekter. Du må da få fastsatt forskuddsskatt i tillegg til eventuelt ordinært skattetrekk i lønnen din.

Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av overskudd i næringen.

  • Du kan søke om endring av forskuddsskatt.
  • Både inntekt fra næringen og personlige inntekter/fradrag skal tas med.
  • Budsjettert underskudd i næring tas ikke med på skattekortet. Endelig underskudd tas med i selvangivelsen.

Innbetalingen skjer 4 ganger pr år: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.