Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreving

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene.

I stedet er det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd og andre oppgaver det tidligere har vært skatteoppkreverne som har håndtert.

Svalbard