Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skatteoppkreveren i Tysnes

Her finner du oss

Besøksadresse: Torggata 7, 5200 OS

Kontaktinformasjon

Telefon: 56 57 50 00

Postadresse: Postboks 24, 5649 EIKELANDSOSEN

Telefaks: 56 30 75 26

Kontonummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Tysnes

63450612237

Trenger du KID-nummer?