Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Forsinkelsesrenter


Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Beregn hvor mye du må betale i forsinkelsesrenter (kalkulator hos Finansdepartementet)

Utbetaler Skatteetaten skatter eller avgifter for sent, ytes det forsinkelsesrenter.

Rentetyper Fra 1. januar 2019  Fra 1. juli 2019 
§ 11-1 Renter ved forsinket betaling 8,75 % 9,25 %
§ 11-3 Renter ved forsinket utbetaling 8,75 % 9,25 %