Mva-melding: Sjå, endre og levere

Alle verksemder som er registrerte i Meirverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når mva-meldinga er riktig utfylt, viser ho kor mykje meirverdiavgift verksemda skal betale til staten, eller staten skal betale til verksemda.

Logg inn og fyll ut:

Lever mva-melding

Du kan fylle ut og sende inn mva-melding med ei av desse rollene:

  • avgrensa signeringsrett
  • kontaktperson NUF
  • rekneskapsførar med signeringsrett

Dersom du har ei av desse rollene kan du fylle ut mva-meldinga, men ikkje sende inn:

  • ansvarleg revisor
  • rekneskapsmedarbeidar
  • rekneskapsførar utan signeringsrett
  • revisormedarbeidar

Les meir om roller og rettar hos Altinn.

Finn ut kvar du skal levere mva-meldinga

Hvis du ønsker å endre noe, skal du alltid sende inn en ny mva-melding.

Hvis du skal gjøre endringer for terminer før 1. januar 2022 for alminnelig næring og primærnæring, gjør du dette i Altinn.

Hvis du skal gjøre endringer for terminer før 1. januar 2023 for omvendt avgiftsplikt, gjør du dette i Altinn.

Endringer før 2017

Skal du korrigere mva-meldinger for terminer før 1. januar 2017, bruker du disse skjemaene:

RF-0002 Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig omsetningsoppgave for 2016 og tidligere år

RF-0004 Merverdiavgift (mva/moms) –omsetningsoppgave for primærnæring for 2016 og tidligere år