Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Avgift på alkoholfrie drikkevarer er avviklet fra 1. juli 2021.

Det har tidligere vært avgift på alkoholfrie drikkevarer som blir innført til Norge eller produsert i Norge. Denne avgiften er avviklet med virkning fra 1. juli 2021.

Virksomheter registrert som avgiftspliktige for denne avgiften hadde siste rapporteringsfrist 18. juli 2021.

Det er fortsatt avgift på drikkevareemballasje. Produsenter og importører av alkoholfrie drikkevarer må fortsatt være registrert som avgiftspliktig dersom de produserer eller importerer varer på avgiftspliktig inneremballasje.

Gi bort til veldedige formål

Produsenter og importører kan gi bort varer til mottaker (for eksempel en matsentral) for utdeling på veldedig grunnlag.

Refusjon

Det kan søkes refusjon for innbetalt avgift på alkoholfrie drikkevarer som returneres til virksomheter som var registrert for avgiften per 30. juni 2021.

Ordningen bygger på de eksisterende reglene for registrerte virksomheters adgang til fradrag av avgift i skattemeldingen når varer returneres til godkjent lokale. Dette vil si at returvarene skal være tilgangsført lagerbeholdningen innen to år fra faktureringsdato. Det skal også utstedes kreditnota for vare- og avgiftsbeløp.

Virksomheten må ha fått tilbakeført faktisk og juridisk rådighet over varene. Dersom fysisk tilbakeføring er upraktisk gjelder reglene om destruksjon/tilintetgjøring eller levering av varene for utdeling på veldedig grunnlag.

Søknad om refusjon må sendes innen 1. juli 2022. Dere må søke refusjon som ikke-avgiftspliktig virksomhet.