Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret

Skjemaet skal benyttes for innmelding, utmelding og endring av kontaktinformasjon i Skatteetatens oppgavegiverregister for tredjepartsopplysninger.

RF-1312 Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret

Fyll ut og send inn skjema

Skatteetatens oppgavegiverregister henter automatisk oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Eventuelle endringer av kontaktinformasjon, dvs navn og telefonnummer / mobilnummer for kontaktperson må meldes inn via skjema RF-1312 Tredjepartsopplysninger – nye opplysninger til oppgavegiverregisteret

Hvem er skjemaet for?

Alle virksomheter som leverer tredjepartsopplysninger/grunnlagsdata kan benytte skjemaet. Du velger hva slags oppgavetype det skal endres kontaktopplysninger for i skjemaet.

Merk at skjemaet ikke kan benyttes for innmelding av ordningene "gaver til organisasjoner" og "tilskudd til vitenskapelig forskning/yrkesopplæring". Les om innmelding for disse ordningene her: