Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Oslo (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere)

Her finner du oss

Schweigaards gate 17 (i lokalene til Skatt øst)

Les mer på www.sua.no

Vi utfører ID-kontroll

Bestill tid

På SUA-kontoret er det timebestilling. Du må bestille tid før du kommer.