Bli elektronisk brukar

Som elektronisk brukar får du tilgang til tenester frå stat og kommune på nett. Du kan mellom anna gå til nettsidene til Skatteetaten for å sjekke og levere skattemeldinga di, søkje om og endre skattekortet ditt og endre adresse. Du kan også kommunisere med Skatteetaten og få tilgang til dokumenta dine elektronisk.

For å bli elektronisk brukar treng du:

 • eit norsk identitetsnummer (fødselsnummer eller d-nummer)
 • ein elektronisk ID. Ein elektronisk ID er eit identitetsbevis som stadfestar kven du er. Det finst fleire alternativ for elektronisk ID:
  • MinID er ein personleg elektronisk ID som gir deg tilgang til dei fleste offentlege tenester.

   1. For å få MinID, må du først bestille eit aktiveringsbrev . Det vil ta nokre dagar før du får det i posten til den folkeregistrerte adressa di.
    Viss du har d-nummer, og ikkje har registrert ei norsk postadresse, vil du få aktiveringsbrevet sendt til adressa du har oppgitt i utlandet.
   2. Når du har fått aktiveringsbrevet i posten, kan du registrere ein elektronisk brukar.

   Meir om registrering og innlogging med MinID.

  • BankID er ein personleg elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. For å bestille BankID, må du kontakte banken din.

   Har du aktivert BankID i banken din, er du elektronisk brukar.

   Meir om bestilling og innlogging med BankID.

  • BankID på mobil er ein personlig elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. For å få BankID på mobil, må du først ha vanleg BankID med kodebrikke frå banken din.

   Har du aktivert BankID på mobil i banken din, er du elektronisk brukar.

   Meir om bestilling og innlogging med BankID på mobil.

  • Buypass ID er ein personlig elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. Har du aktivert eit smartkort frå Buypass, er du elektronisk brukar.

   Meir om bestilling og innlogging med Buypass ID.

  • Commfides er ein personlig elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. Har du aktivert ein USB-pinne eller eit smartkort frå Commfides, er du elektronisk brukar.

   Meir om bestilling og innlogging med Commfides.

For å logge inn på ei offentleg teneste, må du finne den aktuelle nettsida. Du får for eksempel tilgang til alt om skatten din når du loggar deg inn på Min side.

Ikkje del påloggingsinformasjonen din med andre. Identiteten din kan bli misbrukt.

Du bør bli elektronisk brukar fordi:

 • Du får tilgang til Skatteetaten sine tenester på nett. I dei fleste tilfelle treng du då ikkje å møte på skattekontoret eller sende dokument i posten. Du får også tilgang til mange andre elektroniske tenester frå det offentlege.
 • Du får dokument raskare. Du slepp å vente på at skattetrekksmelding, skatteoppgjer og andre dokument skal komme i posten. Du får varsel på mobil og/eller e-post når du har fått noko frå oss elektronisk.
 • Du får svar raskare. Du kan ha dialog med Skatteetaten om ei sak, og kan svare direkte til saksbehandlar via et svarskjema.
 • Du kan få skatteoppgjeret ditt tidlegare. Då får du vite raskare om du har pengar til gode eller må betale restskatt.
 • Du kan når som helst sjekke kva arbeidsgivarar rapporterer om deg. Det gjeld for eksempel inntekta di, skattetrekket ditt og arbeidsforholda dine.
 • All kommunikasjon mellom deg og Skatteetaten blir lagra i eit elektronisk arkiv. Då har du enkel tilgang til dokumenta dine, og ingen andre kan lese dei.

Er du allereie elektronisk brukar, må du hugse å oppdatere  kontaktinformasjonen din

For å få varsel når du har fått noko frå oss, må du ha riktig mobilnummer og e-postadresse registrert i kontaktinformasjonen din. Du kan også velje kva for eit språk du får dokument og meldingar frå oss på.

Kontaktinformasjonen din blir registrert i eit felles register, som dei fleste offentlege verksemder bruker. Stat og kommune ønsker å kommunisere med deg elektronisk i staden for på papir, men du har også moglegheit til å reservere deg mot å vere elektronisk brukar.

Bli elektronisk brukar på vegner av ei utanlandsk verksemd

Viss du ønskjer å bruke elektroniske tenester på vegner av ei verksemd, må du gjere følgjande:

1. Sjekk om verksemda er registrert i Einingsregisteret, eller sørg for å registrere verksemda.
2. Søk om d-nummer.
3. Når du har fått d-nummer, kan du bli elektronisk brukar med MinID. For å få MinID må du først bestille eit PIN-kodebrev. Det tar nokre dagar før du får det i posten til den folkeregistrerte adressa di. Viss du har d-nummer, og ikkje har registrert ei norsk postadresse, får du PIN-kodebrevet sendt til adressa du har oppgitt i utlandet.
4. Når du har fått PIN-kodebrevet i posten, kan du registrere ein elektronisk brukar.
5. Få tildelt riktig rolle i Altinn av den som registrerte verksemda eller andre som har rettar.

 1. Sjekk om verksemda er registrert i Einingsregisteret, eller sørg for å registrere verksemda.
 2. Dersom du ikkje har det, søk om ein elektronisk ID.

  MinID er ein personleg elektronisk ID som gir deg tilgang til dei fleste offentlege tenester.

  1. For å få MinID, må du først bestille eit aktiveringsbrev . Det vil ta nokre dagar før du får det i posten til den folkeregistrerte adressa di.
   Viss du har d-nummer, og ikkje har registrert ei norsk postadresse, vil du få aktiveringsbrevet sendt til adressa du har oppgitt i utlandet.
  2. Når du har fått aktiveringsbrevet i posten, kan du registrere ein elektronisk brukar.

  Meir om registrering og innlogging med MinID.

  BankID er ein personleg elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. For å bestille BankID, må du kontakte banken din.

  Har du aktivert BankID i banken din, er du elektronisk brukar.

  Meir om bestilling og innlogging med BankID.

  BankID på mobil er ein personlig elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. For å få BankID på mobil, må du først ha vanleg BankID med kodebrikke frå banken din.

  Har du aktivert BankID på mobil i banken din, er du elektronisk brukar.

  Meir om bestilling og innlogging med BankID på mobil.

  Buypass ID er ein personlig elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. Har du aktivert eit smartkort frå Buypass, er du elektronisk brukar.

  Meir om bestilling og innlogging med Buypass ID.

  Commfides er ein personlig elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. Har du aktivert ein USB-pinne eller eit smartkort frå Commfides, er du elektronisk brukar.

  Meir om bestilling og innlogging med Commfides.

 3. Sørg for at du får riktig rolle i Altinn. Du loggar inn ved hjelp av ein elektronisk ID.