Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Regn ut hva du får igjen hvis du eksporterer en bil

Denne kalkulatoren gir deg svar på hvor mye du får tilbakebetalt av avgifter hvis du eksporterer kjøretøyet ditt fra Norge.

For kjøretøy som tidligere har vært registrert med fritak eller lettelser i engangsavgiften vil ikke denne kalkulatoren gi korrekt svar, da refusjonsbeløpet vil tilsvare det avgiften ville blitt ved første gangs registrering av et tilsvarende kjøretøy med de samme lettelser i engangsavgiften.

Et eksempel på slikt kjøretøy kan være en personbil som ble registrert som drosje første gang.

Du får ikke igjen engangsavgift på kjøretøy som er registrert i Norge før 26. juni 2014.