Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Nettbutikker og e-markedsplasser som er registrert i VOEC registeret

Utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser har plikt til å kreve inn norsk merverdiavgift på fjernleverbare tjenester og varer med verdi under 3000 kroner.

VOEC-ordningen for tjenester er utvidet

VOEC-ordningen er utvidet fra 1. januar 2023 fra å kun gjelde varer med lav verdi og elektroniske tjenester til også å gjelde alle tjenester som kan leveres over avstand (fjernleverbare tjenester) – for eksempel advokattjenester og konsulenttjenester. 

For å håndtere dette må de registrere seg i en forenklet ordning hos Skatteetaten. Ordningen heter VAT On E-Commerce (VOEC).

Oversikt over alle som er registrert i VOEC-ordningen

Sist oppdatert / last updated: 27.01.2023

Last ned dokumenter / download documents: CSV, PDF

Merk at en tilbyder kan ha flere internettadresser enn det som fremkommer i listen. / Please note that a supplier may have additional websites to the one listed here.

Savner du noen i oversikten?

Dersom du kjenner til en nettbutikk eller e-markedsplass som burde være registrert i VOEC-registeret, men som ikke står i listen, kan du tipse oss om dette.