Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Berekn skatten din

Skattekalkulatoren hjelper deg å rekne ut kva skatten din blir. Du kan rekne ut for 2021 og for tidlegare år for å sjå kva skatteoppgjeret kan bli.

Du loggar ikkje inn for å bruke skattekalkulatoren, men vel inntektsåret du vil berekne skatten din for, og fyller ut anteken inntekt, formue og frådrag. Då får du estimert kva skatten din blir.

Skattekalkulatoren tek ikkje omsyn til

Berekninga er berre eit estimat på kva skatten blir. 

Her får du innsyn i kva for opplysningar arbeidsgivaren din har sendt til oss.

Viktig informasjon

Husk at skattemeldingen for inntektsåret 2020 leveres i 2021. Du må derfor beregne skatt for 2020 dersom du skal se på tallene for skattemeldingen i 2021.