Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Registreringsplikt

Den som er arbeidsgiver eller oppdragsgiver plikter å registrere seg i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (NAV Aa-registeret). Dette gjelder i utgangspunktet også private arbeidsgivere. Det er imidlertid gjort unntak for følgende:

  • private arbeidsgivere med lønnsutbetalinger for pass av barn under 12 år og eldre barn som har særlig behov for omsorg og pleie
  • private arbeidsgivere med lønnsutbetalinger for arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen når lønnsutbetalingene ikke overstiger 60 000 kroner.

Privat arbeidsgiver som ikke omfattes av unntakene ovenfor, plikter å melde de ansatte inn i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Dette gjøres ved å sende inn a-melding. Når ansatte slutter, skal dette også meldes via a-meldingen. Arbeidsgiveren bruker fødselsnummer i stedet for organisasjonsnummer.