Tidlegare års skattemeldingar

Tidlegare års skattemeldingar finn du i Altinn.

Endre skattemeldinga for 2020 eller 2019

Om du oppdagar feil eller har fått nye eller forseinka oppgåver og vil endre i skattemeldinga for 2020 eller 2019 må du bruke tenesta Endre formues- og inntektsskatt.

Tidlegare års skattemeldinger