Klage på skatteoppgjeret

For dei tre siste inntektsåra kan du i dei fleste tilfelle endre skattemeldinga di på eiga hand, sjølv om leveringsfristen har passert.

Sjekk om du kan endre sjølv eller om du må sende inn klage:

Meir om temaet

Eigedomsskatt

Det er berre i tilfelle der kommunane bruker Skatteetaten sine bustadverdiar som grunnlag, at eventuelle klagar kan rettast til Skatteetaten. Les meir om å klage på eigedomsskatten

Klage på feil forskotstrekk eller tilleggsforskot

Du kan klage over skatteavrekninga, for eksempel feil forskotstrekk eller tilleggsforskot. 

Bustadsparing for ungdom (BSU)

Er grunnlaget for bustadsparing for ungdom (BSU) feil, må du i tillegg til å klage på skatteoppgjeret be banken din om å sende ny melding om beløpet til Skatteetaten.