Klage på skatteoppgjeret

For dei tre siste inntektsåra kan du i dei fleste tilfelle endre skattemeldinga di på eiga hand, sjølv om leveringsfristen har passert.

Sjekk om du kan endre sjølv eller om du må sende inn klage:

Meir om temaet

Klage på eigedomsskatten

Det er berre i tilfelle der kommunane bruker Skatteetaten sine bustadverdiar som grunnlag, at eventuelle klagar kan rettast til Skatteetaten. Les meir om å klage på eigedomsskatten

Klage på skatteavrekninga

Du kan sende ei eventuell klage over avrekninga, for eksempel feil forskotstrekk eller tilleggsforskot, til skatteoppkrevjaren innan 3 veker etter at vedtaket har kome fram. Det må kome fram av klagen kva som er feil, og grunngivinga for dette.

Er grunnlaget for bustadsparing for ungdom (BSU) feil, må du i tillegg til å klage på skatteoppgjeret be banken din om å sende ny melding om beløpet til Skatteetaten.