Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Flytte i Norge

Hvis du skal flytte, må du sende flyttemelding til Folkeregisteret. Flyttemeldingen må du sende tidligst 31 dager før og senest 8 dager etter du har flyttet.

For at vi skal gi informasjon som er tilpasset deg, må du svare på noen spørsmål.

Dersom du ønskjer å få posten din send til ei anna adresse enn der du bur, kan du registrere ei postadresse.