Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Gjeld og gjeldsrenter i utlandet

Når du er skattemessig bosatt i Norge, har du rett til fradrag for gjeld du har i utlandet.

Dersom du kun er begrenset skattepliktig til Norge, kan du kun kreve fradrag for gjeld som er knyttet til fast eiendom i Norge eller næringsvirksomhet som er skattepliktig i Norge. 

Er du skattemessig bosatt eller begrenset skattepliktig til Norge? Dette får betydning for hva du må skatte av til Norge

Gjeldsrenter i utlandet

Når du er skattemessig bosatt i Norge, har du rett til fradrag for gjeldsrenter du har i utlandet. Fradraget blir begrenset dersom

  • du utøver eller deltar i virksomhet i utlandet, og inntekter fra denne virksomheten ikke er skattepliktig i Norge etter skatteavtale mellom Norge og det landet virksomheten er i
  • du har fast eiendom i utlandet, og inntekter fra eiendommen din ikke er skattepliktig i Norge etter skatteavtale mellom Norge og det landet eiendommen ligger i. Les mer om eiendom i utlandet

Dersom du har krevd fradrag for gjeldsrentene i landet eiendommen ligger i, kan du ikke samtidig kreve fradrag for gjeldsrentene i Norge.

Dersom du ikke er skattemessig bosatt i Norge, har du i utgangspunktet kun krav på fradrag for gjeldsrenter som er knyttet til fast eiendom i Norge eller næringsvirksomhet som er skattepliktig i Norge.

Dersom du er bosatt i en annen EØS-stat, kan du likevel få fradrag for gjeldsrentene dine dersom hele eller tilnærmet hele (90 prosent) av din samlede inntekt er skattepliktig i Norge. Les mer om fradrag

Dersom du har inntekt fra fast eiendom eller virksomhet i utlandet som ikke er skattepliktig i Norge etter skatteavtale, begrenses imidlertid fradraget. Fradraget skal likevel ikke begrenses dersom du eier bolig eller fritidsbolig i en annen EØS-stat og det følger av skatteavtalen mellom Norge og landet eiendommen ligger i, at inntekten ikke er skattepliktig i Norge. 

Dersom du har krevd fradrag for gjeldsrentene i landet eiendommen ligger i, kan du ikke samtidig kreve fradrag for gjeldsrentene i Norge.

Du kan ikke kreve fradrag for gjeldsrenter samtidig som du krever 10 prosent standardfradrag. Fra og med 01.01.2019 (skattemeldingen for 2019) er retten til standardfradrag begrenset til kun å gjelde utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere.

 

Du kan ikke kreve fradrag for gjeldsrenter samtidig som du krever 10 prosent standardfradrag. Retten til standardfradrag er fra og med 1.1.2019 begrenset til kun å gjelde utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere. Sjekk fradragsveilederen som gir deg en oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra

Du skal føre fradraget for gjeldsrenter i skattemeldingen din.