Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Ny IT-direktør i Skatteetaten

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Jørn Leonhardsen blir ny IT-direktør i Skatteetaten. Han blir ansvarlig for å lede og drive den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av i etaten, som har rundt 6500 ansatte.

– Vi har lett etter en leder som både har dyp faglig innsikt, er særdeles utviklingsorientert og samtidig trygg og strategisk tung med de rette personlige egenskapene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Leonhardsen skal lede etatens IT-divisjon og blir øverste ansvarlige for IT i Skatteetaten. IT-divisjonen har omtrent 900 medarbeidere og stillingen innebærer ledelse av et av Norges største IT-miljøer, inkludert utvikling og drift. Leonhardsen får ansvar for å utvikle nye, effektive og brukertilpassede tjenester for etatens brukere og samarbeidspartnere i offentlig og privat virksomhet.

– Den teknologiske utviklingen skyter fart, og mer enn noen gang gjelder det å kunne nyttiggjøre de teknologiske fremskrittene til beste for våre brukere og vår virksomhet. Jeg er genuint opptatt av hvilke muligheter teknologien stadig gir oss. Det vil jeg bidra til, sier Leonhardsen.

Jørn Leonhardsen har arbeidet i Skatteetaten i et drøyt år. Han har ledet divisjon informasjonsforvaltning, en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger internt og eksternt.

– Skatteetaten er en solid organisasjon, men som likevel klarer å være lettbent og utviklingsorientert. Nå ser jeg frem til å bli enda bedre kjent med IT-divisjonen, som har et stort ansvar som tydelig og aktiv rådgiver i Skatteetatens videre forretningsutvikling, sier Leonhardsen.

Den nye IT-direktøren begynner i stillingen 11. november. Fra samme dato vil Torstein Hoem fungere i stillingen som divisjonsdirektør i divisjon informasjonsforvaltning.

Fakta om Jørn Leonhardsen:

  • Utdannelse fra NTNU og Uiv. of Calforinia, Berkeley.
  • 30 års erfaring fra arbeide med IT i virksomheter som ABB, Telenor, Nets.
  • Har arbeidet med et bredt spekter av IT-disipliner, som utvikling, IT-arkitektur, IT-prosjekt- og porteføljestyring mm.
  • Har tidligere hatt en rekke IT-lederstillinger, og kom fra stillingen som IT-direktør i SSB da han begynte i Skatteetaten i august 2018.
    IT-direktør Jørn Leonhardsen
    Ny IT-direktør i Skatteetaten - Jørn Leonhardsen

Se informasjon om Skatteetatens ledelse og organisasjon

Bilde av Jørn Leonhardsen