Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Endringer i kassasystemforskrifta

  • Publisert:

Kassasystemforskrifta ble endret ved Forskrift om endring i forskrift om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta) av 6. juli 2016 nr. 901. Det er gjort enkelte endringer og presiseringer i forskriftens definisjoner, jf.-§ 1-2. Av andre endringer nevnes at funksjon for treningsbruk nå er tillatt i kassasystemet, under nærmere angitte betingelser, og at det er gitt nærmere bestemmelser knyttet til å bruk av kassasystemet for å registrere kredittsalg.

I forbindelse med endringene i kassasystemforskrifta har Skattedirektoratet også oppdatert merknadene til kassasystemforskrifta, jf. Skattedirektoratets melding SKD 7/15 av 21. desember 2015.