Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger

 • Publisert:
 • Avgitt 23.03.2018

Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 fastsatt innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.

Standard

Følgende dokumenter er fastsatt for SAF-T Regnskap (Norwegian SAF-T Financial data):

Documentation - Generell dokumentasjon for implementering av SAF-T Regnskap (SAF-T Financial). V1.3 - 23.03.2018.

Technical description - Teknisk beskrivelse av dataelementer med eksempler. V1.4 - 08.07.2019.

Dokumentet bør leses sammen med skjematisk visning av SAF-T Regnskap (SAF-T Financial) i bildefiler som viser dataelementene. Det er tre filer med ulike seleksjoner: Header, Masterfiles og GeneralLedgerEntries. Visningen kan endres med zoom. (Sist oppdatert 23.03.2018)

MVA Koder

Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes - Oversikt og beskrivelser for mapping til standard mva koder i SAF-T Financial og SAF-T Cash Register. V1.13 – 23.03.2018.

Kodelistene vil bli oppdatert ved eventuelle endringer i merverdiavgiftssatser.

Veiledninger

Rettslig innplassering og oversettelse til NOB – Veiledning til det rettslige grunnlaget for alle elementene i formatet, samt oversettelse til Norsk Bokmål.  

XML Skjema og kodelister

XML Skjema og standard kodelister er tilgjengelig på GitHub

Mapping tillates mot:

 • Standard kontoplan
 • KOSTRA kontoplan
 • Næringsoppgave 1 (RF-1175)
 • Næringsoppgave 2 (RF-1167)
 • Næringsoppgave  3 (RF-1170)
 • Næringsoppgave 4 (RF-1173)
 • Næringsrapport Skatt for enkeltpersonforetak (RF-1349)
 • Næringsrapport Skatt for aksjeselskap (RF-1342)
 • Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1, side 6-9

Kodelistene oppdateres med årlig frekvens i forbindelse med skjemarevisjon og fastsettelse av næringsoppgavene. Estimert tidshorisont for årlig publisering av oppdaterte kodelister som gjelder inneværende inntektsår er november/desember.

I første omgang publiseres kodeliste tilhørende Næringsoppgave 1 (RF-1175), Næringsoppgave 2 (RF-1167) og KOSTRA kontoplan. De resterende kodelistene samt kodelister med engelsk oversettelse vil bli publisert fortløpende.

Skjema versjon 1.1 gjøres tilgjengelig når det er satt i produksjon i Altinn, estimert i løpet av april 2018.

Har du spørsmål kan du kontakte oss her.  

Se også skatteetaten.no/SAF-T.

Andre formater

Norwegian SAF-T (Standard Audit File – Tax) består i tillegg av SAF-T Kassasystem (SAF-T Cash Register). Se også skatteetaten.no/Kassasystem