Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Varesalg til turister – endring i krav til dokumentasjon

  • Publisert:

MVA-forskriftens § 6-25-2 ble endret 21. januar 2014.

Skattedirektoratets brev til Lovdata 24.1.2014 med forskriftstekst ligger som vedlegg under.