Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2020

  • Publisert:
  • Avgitt 06.01.2020
Saksnummer SKD 2020/1

SKD-melding 1-2020 - Arbeidsgiveravgift til folketrygden.pdf