Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

  • Publisert:
  • Avgitt 05.03.2008

Skattedirektoratets melding nr. 7/08, 5. mars 2008.

Meldingen er opphevet.

 

Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav i saker etter gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr. 99 (gol.), med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven m.m.