Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - forskuddsfakturering av husleie

  • Publisert:
  • Oppdatert: 31.01.2019
  • Avgitt 27.11.2018
Saksnummer 2018/448924

Engangsinnbetaling av omkostninger til oppgradering av utleieeiendom, kan ikke i sin helhet utfaktureres som leie første utleieår. Omkostningen må anses som et finansielt forskudd som avregnes over leieperioden med utstedelse av salgsdokumentasjon og innberetning av merverdiavgift løpende.

Last ned uttalelsen: