Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Min MVA-konto (momskonto)

I din MVA-konto får du oversikt over hvor mye MVA du skylder.

Er du registrert i Enhetsregisteret får du informasjon om alle utestående krav knyttet til merverdiavgift. Det er enkelt å få en utskrift. Utskriften erstatter ikke en skatte-/avgiftsattest.

 

.