Tjenesten er stengt

Denne tjenesten er nå stengt. Den åpner igjen 2. januar 2021.

Skjema RF-1114

Søk om utsett frist for å levere skattemeldinga for næringsdrivande

Utsett frist

Leveringsfristen for skattemelding for 2019 for næringsdrivande og selskap blir utsett frå 31. mai til 31. august. Det er ikkje mogleg å søke om ytterleg utsetjing. Vi oppmodar likevel til å rapportere pliktige opplysningar så tidleg som mogleg.

Ektefellar til dei som har utsett frist har same frist. Det same gjeld deltakarar i selskap med deltakarfastsetjing.